Wanneer moet u vaccinatie vermijden?

Pregnant woman
© iStock

Voor bepaalde mensen kan een vaccin gecontra-indiceerd zijn, wat betekent dat dit vaccin niet aan hen mag worden toegediend. Voordat een vaccin wordt toegediend moeten eventuele contra-indicaties altijd met de zorgverlener worden besproken.

Een vaccin is gecontra-indiceerd bij mensen die allergisch zijn voor de werkzame stof of voor een van de andere bestanddelen van het vaccin die worden opgesomd in de productinformatie.

Een voorgeschiedenis van een “anafylactische” of andere ernstige allergische reactie na toediening van een dosis van een bepaald vaccin is een contra-indicatie voor dat vaccin. Anafylaxie is een zeldzame, snelle en extreme allergische reactie die shock, zwelling en ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken. Dit gebeurt meestal binnen een paar minuten na blootstelling aan de bron van de allergie. Iemand die een anafylactische of andere ernstige allergische reactie heeft gehad na toediening van een bepaald vaccin, mag dat vaccin nooit meer krijgen, tenzij definitief wordt uitgesloten dat het vaccin deze reactie heeft veroorzaakt.

Bepaalde afweerstoornissen (bijvoorbeeld een aangeboren immunodeficiëntie) of medische behandelingen (bijvoorbeeld chemotherapie, beenmergtransplantatie of hoge doses steroïden) zijn contra-indicaties voor een aantal vaccins, zoals die tegen mazelen, bof, rodehond, waterpokken of het orale vaccin tegen buiktyfus.

Soms moet de immunisatie worden voltooid voordat met de medische behandeling begonnen wordt, aangezien het risico van infectie voor de patiënt tijdens de behandeling groter is. Voor patiënten met immunodeficiëntie is het ook belangrijk dat de mensen om hen heen (zoals familieleden, mantelzorgers) volledig gevaccineerd zijn. Dat zorgt voor indirecte bescherming.

Sommige vaccins zijn gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap, zoals die tegen mazelen, bof en rodehond. Er moet alles aan worden gedaan om ervoor te zorgen dat vrouwen alle algemeen aanbevolen vaccins krijgen voordat ze de vruchtbare leeftijd bereiken. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten met hun zorgverlener bespreken welke vaccins worden aanbevolen vóór, tijdens en na de zwangerschap.

Voor specifieke vaccins kunnen er andere contra-indicaties bestaan, die met de zorgverlener moeten worden besproken.

Inhaalvaccinaties en boosters

Kom meer te weten over inhaalvaccinatie en boosters die worden toegediend in geval van gemiste doses of afnemende immuniteit.

Page last updated 13 mrt 2020