Factsheet

Wat is rodehond?

Rodehond (rubella) is een virusinfectie. Bij gezonde personen kent de ziekte meestal een mild verloop. Wanneer een zwangere vrouw rodehond krijgt in de eerste drie maanden van de zwangerschap, is de kans echter zeer groot dat dit tot een miskraam leidt of dat de baby aangeboren afwijkingen heeft, die congenitaal rubellasyndroom (CRS) worden genoemd. CRS kan leiden tot doofheid, staar en verstandelijke beperkingen bij de baby.

Symptoms of rubella

Wat zijn de symptomen van rodehond?

Rond de 50% van de personen die zijn besmet met rodehond heeft geen symptomen. Als er wel symptomen optreden, zijn dit onder meer:

  • rode huiduitslag;
  • opgezwollen lymfeklieren rond de oren en aan de achterkant van het hoofd;
  • pijn en ontstekingen in de gewrichten bij volwassenen.

Wat zijn de complicaties van rodehond?

De gevolgen voor niet-gevaccineerde zwangere vrouwen die rodehond krijgen, zijn bijzonder ernstig: wanneer zij de ziekte oplopen tijdens de zwangerschap, kan dit leiden tot een miskraam of CRS bij de baby.

family illustration

Hoe verspreidt rodehond zich?

Het rodehondvirus verspreidt zich via druppeltjes in de lucht die vrijkomen wanneer de besmette persoon hoest of niest.

Wie loopt risico op rodehond?

Iedereen die de ziekte niet heeft gehad of die niet is gevaccineerd met het BMR-vaccin, loopt het risico om rodehond te krijgen.

Baby being vaccinated

Hoe kan rodehond worden voorkomen?

De enige bescherming tegen rodehond is vaccinatie. Het vaccin tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) is een combinatievaccin dat wordt gebruikt ter bescherming tegen die drie besmettelijke ziekten. Het BMR-vaccin is veilig en effectief en heeft heel weinig bijwerkingen. Er zijn lichte reacties gemeld, zoals koorts, en roodheid of zwelling op de injectieplaats. Bij sommige ingeënte personen treedt, doorgaans 7-14 dagen na vaccinatie, een niet-infectieuze, lichte mazelenachtige uitslag op, die binnen 1-3 dagen verdwijnt.

Voor maximale bescherming zijn twee doses van het vaccin nodig. De eerste dosis wordt in Europese landen toegediend aan kinderen tussen 10 en 18 maanden. De tweede dosis kan één maand of langer na de eerste dosis worden toegediend, overeenkomstig het nationale vaccinatieschema.

Vrouwen die van plan zijn zwanger te worden, doen er goed aan hun vaccinatiestatus te controleren, omdat ze tijdens de zwangerschap niet tegen rodehond kunnen worden ingeënt.

Hoe wordt rodehond behandeld?

Er is geen specifieke behandeling voor rodehond. Behandeling is gericht op het verlichten van de symptomen.

Raadpleeg de website van ECDC voor meer informatie: https://www.ecdc.europa.eu/en/rubella/factsheet (EN)

NB: De informatie in dit informatieblad is bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als vervanging voor deskundig onderzoek per geval en beoordeling door een professionele zorgverlener.

Meer informatiebladen

Difterie

De belangrijkste feiten over difterie, symptomen, complicaties, risicofactoren, hoe HPV zich verspreidt, preventie en behandeling.

Hepatitis A

De belangrijkste feiten over hepatitis A, symptomen, complicaties, risicofactoren, verspreiding, preventie en behandeling.

Humaan papillomavirus (HPV)

De belangrijkste feiten over HPV, symptomen, complicaties, risicofactoren, hoe HPV zich verspreidt, preventie en behandeling.

Page last updated 13 mrt 2020