Voordelen van vaccinatie

smiling-girl-being-vaccinated
© iStock

Vaccins voorkomen ziekten die anders ernstige gezondheidsproblemen, blijvende invaliditeit of zelfs de dood kunnen veroorzaken. Wereldwijd worden vaccins jaarlijks bij honderden miljoenen mensen gebruikt om hen te beschermen tegen ernstige ziekten.

In 2018 kreeg bijvoorbeeld 86 % van de baby’s wereldwijd drie doses van het vaccin dat beschermt tegen difterie, tetanus en kinkhoest, terwijl 85 % van de baby’s wereldwijd drie doses van het poliovaccin kreeg (1).

In tegenstelling tot een behandeling die wordt gegeven om een ziekte te genezen, worden vaccins meestal toegediend aan gezonde mensen om te voorkomen dat ze ziek worden. De voordelen op lange termijn van de vaccinatie zijn daarom wellicht niet onmiddellijk duidelijk.

Dankzij vaccinatie zijn veel infectieziekten vandaag de dag zeer zeldzaam, waardoor de negatieve gevolgen van deze ziekten soms worden vergeten. Als mensen niet meer gevaccineerd worden, kunnen veel van deze ziekten terugkeren en tot uitbraken leiden.

Voorbeeld: mazelen

Mazelen was in veel Europese landen vrijwel uitgeroeid.

Sinds oktober 2016 is in de EU/EER echter een heropleving van mazelen waargenomen, met uitbraken in verschillende landen (2 ), als gevolg van een daling van de vaccinatiegraad.

Mazelen kan ernstig of zelfs levensbedreigend zijn. Zie het informatieblad over mazelen voor meer informatie.

De enige bescherming tegen mazelen is vaccinatie. Het BMR-vaccin beschermt tegen bof, mazelen en rodehond. Het BMR-vaccin is veilig en doeltreffend.

Voorbeeld: kinkhoest

Kinkhoest is een ziekte van de luchtwegen. Kinkhoest is erg besmettelijk en verspreidt zich snel. Bij baby's leidt een infectie in veel gevallen tot ziekenhuisopname en het risico op complicaties en ziekenhuisopname is groter voor baby's jonger dan drie maanden. Kinkhoest kan ernstige hoestbuien veroorzaken en duurt meestal drie tot zes weken.

Tevens kunnen zich complicaties voordoen als longontsteking, encefalopathie (een hersenaandoening) of convulsies, soms met de dood tot gevolg. Zie het informatieblad over kinkhoest voor meer informatie.

Vaccinatie tegen kinkhoest maakt deel uit van nationale immunisatieprogramma’s in de EU. Het vaccin beschermt kinderen tegen kinkhoest en veroorzaakt slechts milde bijwerkingen. Zo’n 20 % van de baby’s heeft last van roodheid en pijn op de injectieplaats. Minder dan 5 % van de baby’s krijgt koorts.

--------------------------------------------------------------------

Referenties (in het Engels):

(1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage

(2) ECDC risk assessment ‘Who is at risk for measles in the EU/EEA?’, 28 mei 2019 (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-measles-eu-eea-2019

Effectiviteit van vaccins

Goedgekeurde vaccins zijn werkzaam bij het voorkomen van ziekten, ernstige symptomen en het verminderen van de overdracht.

Page last updated 13 mrt 2020