Besluitvorming over vaccingebruik in de verschillende Europese landen

elderly lady being vaccinated

De afzonderlijke Europese landen beslissen zelf welke vaccins deel uitmaken van hun nationale vaccinatieprogramma en door hun nationale gezondheidsstelsel worden vergoed. Hierbij houden zij rekening met lokale omstandigheden, zoals de mate van verspreiding van de ziekte en economische factoren.

De meeste nationale vaccinatieprogramma's in de EU/EER omvatten vaccins tegen ongeveer een twintigtal ziekten, die op verschillende leeftijden worden toegediend. Daarnaast wordt soms aanbevolen vaccins tegen bepaalde ziekten toe te dienen ter bescherming van groepen met een verhoogd risico, zoals mensen met een chronische aandoening of mensen die naar andere delen van de wereld reizen.

Sommige vaccins bieden bescherming tegen slechts één ziekte, andere tegen meerdere. Soms kunnen meerdere vaccins tegelijk worden toegediend voor bescherming tegen verschillende besmettelijke ziekten. De gecombineerde toepassing van vaccins is een beproefde methode waarvan de voordelen en de veiligheid zijn aangetoond door wetenschappelijke studies.

Zie voor meer informatie over de nationale vaccinatieprogramma's het ECDC-vaccinatieoverzicht of klik hier voor links naar de officiële websites over immunisatie van de EU/EER-landen.

Voordelen van vaccinatie

Vaccins voorkomen ziekten die ernstige gezondheidsproblemen en invaliditeit kunnen veroorzaken of zelfs dodelijk kunnen zijn. Veel ziekten zijn nu zeldzaam dankzij vaccinatie.

Effectiviteit van vaccins

Goedgekeurde vaccins zijn werkzaam bij het voorkomen van ziekten, ernstige symptomen en het verminderen van de overdracht.

Page last updated 13 mrt 2020