Fordeler av vaksinasjon for enkeltpersoner

a girl with a newborn child
© iStock

Vaksinasjon beskytter enkeltindivider mot sykdommer som kan ha alvorlige konsekvenser for deres helse, for eksempel:

  • Difteri dreper 1 av 10 personer som får sykdommen, selv med behandling (1).
  • Nesten 9 av 10 spebarn som fødes av mødre som hadde røde hunder tidlig i graviditeten, får medfødt rubellasyndrom (som kan medføre døvhet, katarakt og lærevansker) (2).
  • Meningokokksykdom dreper 1 av 10 personer som får sykdommen, selv med tidlig diagnose og behandling, mens problemer som nevrologiske svekkelser, hørselshemming og amputasjon forekommer i opptil 20 prosent av de overlevende (3).
  • Meslinger er svært smittsomt, og 3 av 10 smittede får komplikasjoner (4), som kan omfatte øreinfeksjon, diaré, lungebetennelse og encefalitt (betennelse i hjernevevet).
  • Kikhoste kan være spesielt alvorlig hos spebarn og forårsaker hosteanfall som kan forekomme i opptil to måneder. Komplikasjoner omfatter lungebetennelse, encefalopati (en hjernesykdom), slag og endatil dødsfall (5).

Denne listen med eksempler inkluderer sykdommer som det vaksineres mot i de nasjonale vaksinasjonsprogrammene, og/eller som visse personer med større risiko for å pådra seg sykdommen, vaksineres mot.

--------------------------------------------------------------------

Referanser:

(1) ECDCs faktaark – difteri (EN):  https://www.ecdc.europa.eu/en/diphtheria/facts

(2) ECDCs faktaark – medfødt rubellasyndrom (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/congenital-rubella-syndrome/facts

(3) ECDCs faktaark – meningokokksykdom (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/meningococcal-disease/factsheet

(4) US CDC Pink Book – meslinger (EN): https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html

(5) ECDCs faktaark – kikhoste (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/pertussis/facts

Når skal man vaksineres?

Bli kjent med nasjonale vaksineprogrammer i EU/EØF-land som tilbyr vaksinering til bestemte alders- og befolkningsgrupper.

Page last updated 13 mar 2020