Vaksinasjon

Vaksinasjon beskytter mennesker mot alvorlige og livstruende infeksjonssykdommer, som influensa, difteri, tetanus, kikhoste, meslinger, kusma, røde hunder, meningokokksykdom, invasiv pneumokokksykdom og polio.

Hvert år forhindrer vaksinasjon 2,7 millioner mennesker verden over fra å få meslinger, én million fra å få kikhoste og to millioner spebarn fra å få tetanus (1).

Før døde mange mennesker av sykdommer som nå kan forebygges ved vaksinasjon. Folk ble også oftere rammet av komplikasjoner etter sykdom, slik som blindhet forårsaket av meslinger, og spebarn født med døvhet, katarakt eller lærevansker som følge av at moren hadde røde hunder tidlig i graviditeten. Mange mennesker som er født før sekstitallet husker at polio var en vesentlig årsak til dødsfall, lammelse og nedsatt funksjonsevne livet ut i Europa og andre regioner.

This video is available in 24 EU languages. Turn on subtitles in your language.

Hvor smittsomme er ulike sykdommer?

how contagious measles is
Meslinger

Meslinger

12–18 mennesker

Prikken i midten representerer en person som er rammet av en sykdom. Prikkene som er forbundet står for det største og minste antall uvaksinerte personer som ikke tidligere har vært smittet, og som kan bli smittet av personen som har sykdommen. Dette viser både det mest konservative estimatet (den indre ringen med mørkere prikker) og det høyeste estimatet (den ytre ringen med de lysere prikkene).

how contagious mumps is
Kusma

Kusma

4–7 mennesker

Prikken i midten representerer en person som er rammet av en sykdom. Prikkene som er forbundet står for det største og minste antall uvaksinerte personer som ikke tidligere har vært smittet, og som kan bli smittet av personen som har sykdommen. Dette viser både det mest konservative estimatet (den indre ringen med mørkere prikker) og det høyeste estimatet (den ytre ringen med de lysere prikkene).

how contagious pertussis is
Kikhoste

Kikhoste

12–17 mennesker

Prikken i midten representerer en person som er rammet av en sykdom. Prikkene som er forbundet står for det største og minste antall uvaksinerte personer som ikke tidligere har vært smittet, og som kan bli smittet av personen som har sykdommen. Dette viser både det mest konservative estimatet (den indre ringen med mørkere prikker) og det høyeste estimatet (den ytre ringen med de lysere prikkene).

how contagious rubella is
Difteri/røde hunder

Difteri/røde hunder

6–7 mennesker

Prikken i midten representerer en person som er rammet av en sykdom. Prikkene som er forbundet står for det største og minste antall uvaksinerte personer som ikke tidligere har vært smittet, og som kan bli smittet av personen som har sykdommen. Dette viser både det mest konservative estimatet (den indre ringen med mørkere prikker) og det høyeste estimatet (den ytre ringen med de lysere prikkene).

how contagious influenza is
Influensa

Influensa

1–4 mennesker

Prikken i midten representerer en person som er rammet av en sykdom. Prikkene som er forbundet står for det største og minste antall uvaksinerte personer som ikke tidligere har vært smittet, og som kan bli smittet av personen som har sykdommen. Dette viser både det mest konservative estimatet (den indre ringen med mørkere prikker) og det høyeste estimatet (den ytre ringen med de lysere prikkene).

Kilde: Plotkin S, Orenstein W, Offit P. Vaccines.

Femte utgave 2008, Elsevier Inc.

Vaksinasjon er med på å forhindre at sykdommer sprer seg i samfunnet. Når en stor andel av befolkningen er vaksinert, kan ikke smittsomme sykdommer spre seg så lett. Dette kalles “flokkimmunitet”. Vaksinasjon kan utrydde sykdommer eller redusere antall nye tilfeller vesentlig.

Takket være vaksinasjon:

  • er kopper nå utryddet over hele verden,
  • har overføring av polio opphørt i de fleste deler av verden, herunder i Europa.

Vaksinasjon forebygger også utviklingen av visse typer forstadier til kreft og kreftsykdommer, for eksempel:

  • Vaksinasjon mot humant papillomavirus (HPV) kan forebygge livmorhalskreft og andre kreftformer forårsaket av HPV-infeksjon.
  • Vaksinasjon mot hepatitt B kan forebygge leverkreft forårsaket av langvarig hepatitt B-infeksjon.

Vaksinasjonsprogram har flere positive ringvirkninger for samfunnet. De bidrar til å redusere de sosiale, psykologiske og økonomiske belastningene sykdommer har på mennesker og stater. De reduserer presset på helse- og sosialsystemet og gjør at mennesker kan utføre produktive aktiviteter, herunder utdannelse og arbeid.

Vaksinasjon er den beste måten å få beskyttelse mot sykdommer som kan forebygges ved vaksinasjon, i motsetning til å få immunitet ved å bli smittet av sykdommen. Vaksinasjon forhindrer at folk får sykdomssymptomene, som kan være alvorlige.

--------------------------------------------------------------------

Referanse:

(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3458

Når skal man vaksineres?

Bli kjent med nasjonale vaksineprogrammer i EU/EØF-land som tilbyr vaksinering til bestemte alders- og befolkningsgrupper.