Røde hunder (rubella)

Faktaark

Hva er røde hunder?

Røde hunder er en virusinfeksjon. Hos friske personer er det vanligvis en mild sykdom. Men hvis  en kvinne får røde hunder i løpet av de tre første månedene av graviditet, er det stor sannsynlighet for spontanabort eller at barnet blir født med medfødt rubellasyndrom. Medfødt rubellasyndrom kan føre til døvhet, katarakter og lærevansker hos barnet.

Symptoms of rubella

Hva er symptomene på røde hunder?

Opptil 50 % av personer som har røde hunder, har ingen symptomer. Dersom det oppstår symptomer, kan de være:

  • rødt utslett
  • opphovnede lymfekjertler rundet ørene og på bakhodet
  • smerte og betennelse i leddene hos voksne

Hvilke komplikasjoner kan røde hunder medføre?

Konsekvensene av at uvaksinerte gravide kvinner får røde hunder, er spesielt alvorlige, på grunn av sannsynligheten for spontanabort eller medfødt rubellasyndrom hos barnet.

family illustration

Hvordan spres røde hunder?

Rubellaviruset spres ved luftbårne dråper som produseres når en smittet person hoster eller nyser.

Hvem risikerer å få røde hunder?

Alle som ikke har hatt sykdommen, eller som ikke er vaksinert med MMR-vaksinen, risikerer å få røde hunder.

Baby being vaccinated

Hvordan kan røde hunder forebygges?

Den eneste beskyttelsen mot røde hunder er vaksinasjon. MMR-vaksinen er en kombinasjonsvaksine som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder (“measles”, “mumps” og “rubella” på engelsk). MMR-vaksinen er sikker og effektiv og har svært få bivirkninger. Det har blitt rapportert om milde reaksjoner som feber og rødme eller hevelse på sprøytestedet. Enkelte av de vaksinerte utvikler et mildt meslinglignende utslett som ikke er smittsomt, vanligvis 7–14 dager etter vaksinasjonen. Dette forsvinner innen 1–3 dager.

For at vaksinen skal gi størst mulig beskyttelse er det nødvendig med to doser. I de fleste europeiske landene gis den første dosen når barnet er mellom 10 og 18 måneder. Den andre dosen kan gis én måned eller mer etter den første dosen, i henhold til nasjonale vaksinasjonsprogram.

Kvinner som planlegger graviditet bør sjekke deres vaksinasjonsstatus, ettersom de ikke kan vaksineres mot røde hunder under graviditeten.

Hvordan behandles røde hunder?

Det finnes ikke noen spesifikk behandling for røde hunder. Behandlinger tar sikte på å lindre symptomer.

 

For mer informasjon, se ECDC-nettsiden på: https://www.ecdc.europa.eu/en/rubella/factsheet (EN)

Merk: Informasjonen som gis på dette faktaarket har det formål å gi generell informasjon og må ikke brukes som erstatning for helsepersonells individuelle ekspertise og dømmekraft.

Flere faktaark

Difteri

Nøkkelfakta om difteri, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Helvetesild

Nøkkelfakta om helvetesild: symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Hepatitt A

Nøkkelfakta om hepatitt A, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Page last updated 13 mar 2020