Meslinger

Faktaark

Hva er meslinger?

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som kan ramme folk i alle aldre, og som kan få stor spredning. Det er en alvorlig sykdom som kan føre til komplikasjoner og til og med dødsfall.

Symptoms of measles

Hva er symptomene på meslinger?

Symptomer på meslinger oppstår gjerne 10–12 dager etter smitte:

  • I utgangspunktet ligner symptomene på en forkjølelse med rennende nese, hoste og lav feber.
  • Øynene blir røde og lyssensitive.
  • Den tredje til syvende dagen kan feberen nå opptil 41 ⁰C.
  • Et rødt utslett som varer i fire til syv dager, begynner i ansiktet og sprer seg så over hele kroppen.
  • Små hvite prikker kan også oppstå på tannkjøttet og på innsiden av kinnene.

Hvilke komplikasjoner kan meslinger medføre?

30 prosent av barn og voksne som har meslinger kan utvikle komplikasjoner. Disse kan omfatte øreinfeksjoner og diaré.

complication illustration

 

Lungebetennelse er en potensiell alvorlig komplikasjon som noen meslingsmittede har dødd av. Lungebetennelse er den vanligste årsaken til meslingrelaterte dødsfall.

Dødeligheten for meslinger er 1–3 personer per 1 000 tilfeller og høyest blant de som er under fem år, og blant personer med nedsatt immunforsvar.

Rundt én av tusen meslingsmittede utvikler hjernebetennelse (encefalitt), en sykdom som fører til en permanent nevrologisk funksjonsnedsettelse i rundt én av fire tilfeller.

I svært sjeldne tilfeller kan en vedvarende meslinginfeksjon gi subakutt skleroserende panencefalitt (SSPE), en sykdom der nerver og hjernevev degenererer i tiltakende grad og som er mer sannsynlig dersom meslinginfeksjonen forekommer i ung alder. SSPE viser seg typisk flere år etter at vedkommende pasient hadde meslinger, i snitt inntil 7 til 10 år etter infeksjonen. Symptomer inkluderer personlighetsforandringer, gradvis forverring av den psykiske helse, muskelspasmer og andre nevromuskulære symptomer. Det finnes ingen behandling for SSPE, og den er alltid dødelig.

woman coughs

Hvordan spres meslinger?

Meslingviruset spres ved luftbårne dråper som produseres når en smittet person hoster eller nyser. Dråper som inneholder virus, kan holde seg i luften i flere timer, og virus på infiserte overflater er smittefarlige i opptil to timer. En person som er smittet, kan overføre meslinger også før det oppstår utslett (vanligvis fire dager) og i rundt fire dager etter at utslettet er borte.

Meslinger spres lett blant uvaksinerte personer. Det antas at én person som har meslinger, kan smitte i gjennomsnitt mellom 12 og 18 ubeskyttede personer.

Hvem risikerer å få meslinger?

Alle som ikke er vaksinert mot meslinger, eller som ikke har hatt sykdommen, risikerer å få meslinger uansett alder.

Baby being vaccinated

Hvordan kan meslinger forebygges?

Den eneste beskyttelsen mot meslinger er vaksinasjon. MMR-vaksinen er en kombinasjonsvaksine som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder (“measles”, “mumps” og “rubella” på engelsk). MMR-vaksinen er sikker og effektiv, og har svært få bivirkninger. Det har blitt rapportert om milde reaksjoner som feber og rødme eller hevelse på sprøytestedet. Enkelte av de vaksinerte får et mildt meslinglignende utslett som ikke er smittsomt, vanligvis 7–14 dager etter vaksinasjon. Dette forsvinner innen 1–3 dager.

For at vaksinen skal gi størst mulig beskyttelse, er det nødvendig med to doser. I europeiske land gis den første dosen når barnet er mellom 10 og 18 måneder. Den andre dosen kan gis én måned eller mer etter den første dosen, i henhold til nasjonale vaksinasjonsprogram.

I forbindelse med utbrudd kan MMR-vaksinen gis tidligere. Spebarn fra seks til ni måneder som er i et område – eller skal reise til et område – med høy eksponeringsrisiko for meslinger, bør få en tilleggsdose av MMR-vaksinen. En slik dose før ni måneders alder kommer i tillegg til de to dosene som omfattes av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, som tar sikte på å gi full beskyttelse.

doctor illustration

Hvordan behandles meslinger?

Det finnes ikke noen spesifikk behandling for meslinger. De fleste blir friske igjen med hjelp av støttende behandling, som kan bestå av hydrering og febernedsettende medisiner.

En rekke tiltak er iverksatt for å forhindre videre spredning av meslinger, slik som karantene fra skole eller arbeid både for den syke og for eventuelle personer som har nær kontakt med den syke, og en usikker vaksinasjonsstatus.

Antibiotika virker ikke på meslinger da det er forårsaket av et virus. Antibiotika brukes likevel ofte i behandling av komplikasjoner i form av bakterielle infeksjoner som meslinger kan medføre, slik som lungebetennelse og øreinfeksjoner.

For mer informasjon, se ECDC-nettstedet: https://www.ecdc.europa.eu/en/measles/facts/factsheet (EN)

Merk: Informasjonen som gis på dette faktaarket har det formål å gi generell informasjon og må ikke brukes som erstatning for helsepersonells individuelle ekspertise og dømmekraft.

Page last updated 13 mar 2020