Influensa

Faktaark

What is influenza?

Influenza (flu) is a contagious respiratory illness caused by infection with an influenza virus. In Europe, influenza occurs in regular annual epidemics in the winter season.

It is estimated that up to 50 million people are infected with seasonal influenza viruses in the European Union (EU)/European Economic Area (EEA) each year.

Animals can also be infected with influenza (for example, avian and swine influenza), and in some cases, they can then infect humans.

In addition to seasonal epidemics, new influenza viruses may occasionally emerge and cause pandemics. An influenza virus pandemic is the rapid spread of a new human influenza virus around the world.

At a glance: Flu in Europe 

 • Respiratory disease caused by a virus 
 • Flu virus spreads easily through the air 
 • Around 50 million cases and 70 000 deaths every year  
 • Can cause complications in older people and in people with weak immune systems 
 • Vaccination can prevent flu and its complications   

Find out more about the flu vaccine in your country.

Symptoms of influenza

Hva er symptomene på influensa?

Ikke alle som blir smittet av et influensavirus, blir dårlige. For de som blir dårlige, er følgende vanlige symptomer:

 • feber eller febertilstand
 • hodepine
 • muskelsmerter
 • generell sykdomsfølelse
 • rennende nese
 • sår hals
 • hoste

Sykdommens alvorlighetsgrad varierer veldig fra ingen symptomer i det hele tatt til alvorlig sykdom. I ukompliserte tilfeller forsvinner symptomene vanligvis av seg selv innen en uke etter at de oppsto.

Father and child

Hvilke komplikasjoner kan influensa medføre?

Komplikasjoner av influensa omfatter blant annet lungebetennelse og encefalitt (hjernebetennelse).

Alvorlig sykdom og komplikasjoner er mer utbredt hos svært unge spebarn, hos svake eldre og i enkelte helserisikogrupper. Likevel har rundt halvparten av barn og voksne i arbeidsdyktig alder som trenger intensivpleie, ingen underliggende helseproblemer.

Hvordan spres influensa?

Influensa spres lett fra person til person, i hovedsak gjennom direkte kontakt med sekreter fra smittede personer, slik som væskedråper som utskilles ved hoste eller utpust. Det spres også gjennom sekreter på hender, tørkepapir og overflater som berøres av mennesker.

Hvem risikerer å få influensa?

Rundt 20 % av befolkningen blir smittet av influensa årlig, og hver fjerde smittede person vil få symptomer.

Barn blir smittet litt oftere enn voksne, på grunn av barnas underutviklede immunsystem. Barn er også mer sannsynlig å bli smittet på grunn av dårligere hygiene.

Høyrisikogrupper er:

 • eldre
 • personer i alle aldre som har kroniske helseproblemer (som hjertesykdom, de med lunge- og luftveisproblemer og personer med diabetes eller problemer med immunsystemet),
 • gravide kvinner, og
 • barn under fem år.

Disse personene er mer sannsynlig å lide av alvorlig sykdom enn de som ellers er friske.

process of vaccination illustration

Hvordan kan influensa forebygges?

Vaksinasjon er den mest effektive måten å forebygge influensa på. EU-landene anbefaler vaksinasjon mot sesonginfluensa for risikogrupper, som eldre voksne, i alderen fra ≥50 til ≥65 år, avhengig av land, og enkeltpersoner med kroniske helseproblemer.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU (1) anbefaler også land å forbedre vaksinasjonsdekning for helsearbeidere. De fleste EU-land følger WHOs anbefaling om å vaksinere gravide kvinner, og noen følger anbefalingene om å vaksinere friske barn i alderen mellom 6 måneder og 5 år.

Vaksiner mot sesonginfluensa må fornyes hvert år fordi influensavirus stadig utvikler seg.

Hvordan behandles influensa?

I de fleste tilfeller av influensa rådes pasienten til å være sengeliggende og drikke mye væske for å lindre symptomer. Dersom man holder seg hjemme, reduseres også risikoen for å smitte andre. Pasienter rådes til å oppsøke legehjelp dersom sykdommen vedvarer eller forverres.

Antivirale medisiner som tas så snart som mulig etter at sykdommen har oppstått, er sikre og effektive tiltak for å behandle influensa. De anbefales generelt til personer som er innlagt på sykehus, alvorlige tilfeller eller med rask utvikling samt høyrisikogrupper. (2).

I noen tilfeller utvikler pasienter bakterielle komplikasjoner etter en influensainfeksjon og må behandles med antibiotika.

Merk: Informasjonen som gis på dette faktaarket har det formål å gi generell informasjon og må ikke brukes som erstatning for helsepersonells individuelle ekspertise og dømmekraft.

Flere faktaark

Difteri

Nøkkelfakta om difteri, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Helvetesild

Nøkkelfakta om helvetesild: symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Hepatitt A

Nøkkelfakta om hepatitt A, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Page last updated 7 nov 2022