Faktaark om sykdommer

disease illustration

Nå for tiden er det flere sykdommer som kan forebygges ved hjelp av vaksinasjon. Takket være vaksinasjon kan mennesker beskyttes mot sykdommer som kan ha alvorlige helsekonsekvenser. Vaksinasjon reduserer også risikoen for at sykdommer spres blant familiemedlemmer, medelever eller kolleger, venner og naboer, samt andre personer i samfunnet. Det forskes kontinuerlig for å utvikle vaksiner mot flere sykdommer.

For å få vite mer om sykdommer som kan forebygges med vaksinasjon, kan du se faktaarkene nedenfor. Hvert faktaark gir nøkkelfakta om en sykdom, herunder en oversikt over symptomer, komplikasjoner, hvordan sykdommen spres, hvem som risikerer å få den og hvordan sykdommen kan forebygges og behandles.

Faktaark om flere vaksineforebyggbare sykdommer og COVID-19 er foreløpig tilgjengelig. Flere faktaark kommer etterhvert.

Covid-19

Nøkkelfakta om covid-19, symptomer, komplikasjoner, langvarig covid-19, spredning og risikofaktorer.

Difteri

Nøkkelfakta om difteri, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Helvetesild

Nøkkelfakta om helvetesild: symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Hepatitt A

Nøkkelfakta om hepatitt A, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Hepatitt B

Nøkkelfakta om hepatitt B, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Influensa

Nøkkelfakta om influensa, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Kikhoste

Nøkkelfakta om kikhoste, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Meningokokksykdom

Nøkkelfakta om meningokokksykdom: symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Meslinger

Nøkkelfakta om meslinger, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Mpox (apekopper)

Nøkkelfakta om mpox (apekopper), symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Polio

Nøkkelfakta om polio, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

RSV

Nøkkelfakta om symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging, vaksinasjon og behandling av RSV.

Røde hunder (rubella)

Nøkkelfakta om røde hunder, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Skogflåttencefalitt

Nøkkelfakta om skogflåttencefalitt, symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Tuberkulose

Nøkkelfakta om tuberkulose: symptomer, komplikasjoner, risikofaktorer, spredning, forebygging og behandling.

Merk: Informasjonen som gis på disse faktaarkene har det formål å gi generell informasjon og må ikke brukes som erstatning for helsepersonells individuelle ekspertise og dømmekraft.