Vaksiners bestanddeler

Vaccine components

I tillegg til én eller flere antigener, kan det være andre komponenter i en vaksine, avhengig av typen vaksine.

Disse inkluderer:

  • stabiliseringsmidler: for å holde vaksinekomponentene stabile;
  • adjuvanser: disse forbedrer vaksinens immunrespons ved å gjøre den kraftigere, raskere og mer langvarig over tid – et eksempel er aluminium;
  • hjelpestoffer: ikke-aktive ingredienser som vann eller natriumklorid (salt), samt konserverings- og stabiliseringsmiddel som gjør at vaksinen ikke forandrer seg under lagring, men holdes aktiv.

Alle vaksinekomponenter kontrolleres jevnlig for å sikre at de forekommer i mengder som er påvist å være sikre. Tilsynsmyndigheter kontrollerer at nytteverdien av disse stoffene avveies opp mot risikoen for at de forårsaker reaksjoner.

I noen typer vaksiner kan det også være spor av andre stoffer som brukes i produksjonsprosessen, som for eksempel ovalbumin (et protein som finnes i egg) eller neomycin (et antibiotikum).

Når disse stoffene forekommer i mengder som kan utløse en reaksjon hos en ømfintlig eller allergisk person, skal forekomsten oppgis i informasjonen som gis om vaksinen til helsepersonell og pasienter. Eksempelvis skal pakningsvedlegget oppgi om det er spesielle forholdsregler som skal tas av personer med allergier, som for eksempel hvis vaksiner som inneholder spor av egg gis til folk med eggallergi.

Page last updated 17 mai 2021