Hvor effektiv er vaksinen?

woman being vaccinated
© iStock

En vaksines evne til å forebygge en spesifikk sykdom, bestemmer hvor effektiv den er. Godkjente vaksiner som administreres på riktig måte, er effektive i å forebygge sykdommer og beskytte befolkningen.

Som for andre legemidler er ikke vaksiner 100 prosent effektive hos alle som vaksineres. Effekten avhenger av en rekke faktorer. Disse inkluderer:

  • personens alder
  • andre sykdommer eller tilstander personen har
  • tid som har gått siden vaksinasjon
  • tidligere kontakt med sykdommen
  • hvordan vaksinen gis
  • vaksinen.

Vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) er for eksempel svært effektiv i å forebygge sykdom. Den gir som regel livslang beskyttelse og er rundt 97–99 prosent effektiv blant friske barn som får to doser.

I visse tilfeller kan en person likevel få en sykdom selv etter å ha fått de anbefalte vaksinene. Dette er fordi personen ikke utvikler tilstrekkelig beskyttelse mot sykdommen eller fordi immuniteten har falt over tid. I disse tilfellene er likevel personens symptomer ofte mildere enn de ville vært uten vaksinasjon. Det er også mindre sannsynlighet for at de smitter andre.

Fordeler ved vaksinasjon

Vaksiner forebygger sykdommer som kan forårsake alvorlige helseproblemer, funksjonsnedsettelse og død. Mange sykdommer er nå blitt sjeldne takket være vaksine.