Beslutninger vedrørende vaksiner i ulike europeiske land

elderly lady being vaccinated

Hvert enkelt europeisk land bestemmer hvilke vaksiner som skal omfattes av dets nasjonale vaksinasjonsprogram og finansieres av det offentlige helsesystemet. Det er basert på lokale forhold, som for eksempel hvor utbredt en sykdom er, samt økonomiske faktorer.

De fleste nasjonale vaksineprogram i EU/EØS omfatter vaksiner for opp til tjue sykdommer som gis til folk i spesifikke aldre. I tillegg anbefales iblant vaksiner som beskytter mot særskilte sykdommer, til “høyrisiko”-grupper, slik som personer med kroniske sykdommer eller personer som skal reise til andre deler av verden.

Noen vaksiner beskytter kun mot én sykdom, mens andre beskytter mot flere. Av og til kan det gis flere vaksiner samtidig for å beskytte mot flere smittsomme sykdommer. Bruk av vaksiner i kombinasjon er veldokumentert og basert på vitenskapelige studier om deres fordeler og sikkerhet.

For mer informasjon om nasjonale vaksinasjonsprogram, se ECDCs vaksinasjonsprogram og gå til EU-/EØS-landenes offisielle nettsteder for immunisering her.

Fordeler ved vaksinasjon

Vaksiner forebygger sykdommer som kan forårsake alvorlige helseproblemer, funksjonsnedsettelse og død. Mange sykdommer er nå blitt sjeldne takket være vaksine.