Fakta om vaksiner

Vaksiner brukes verden rundt som et svært effektivt middel for å beskytte mennesker mot smittsomme sykdommer. De forebygger også spredning av sykdommer i samfunnet. Vaksiner fungerer ved å “lære opp” en persons immunsystem (kroppens naturlige forsvar) til å forsvare seg selv mot en spesifikk sykdom. De er først og fremst myntet på sykdommer forårsaket av virus eller bakterier.

Den første vaksinen ble utviklet i det 18. århundret i Storbritannia. Det var en vaksine mot kopper, en dødelig sykdom. Kopper hos mennesker er nå utryddet verden over takket være vaksinasjon. Det siste naturlig forekommende tilfellet ble registrert i Somalia i 1977.

I dag finnes det vaksiner mot mange sykdommer. Det forskes kontinuerlig for å utvikle vaksiner mot flere sykdommer. Det ble nylig utviklet en vaksine mot virussykdommen Ebola og forskning pågår for en vaksine som kan beskytte mot humant immunsviktvirus (HIV).

This video is available in 24 EU languages. Turn on subtitles in your language.

Sikkerhet, kvalitet og standarder

Før en vaksine kan tas i bruk, må den testes grundig. Vaksinen kan kun godkjennes for bruk i EU og EØS etter en vitenskapelig vurdering av testresultatene som sikrer kvalitet, sikkerhet og effektivitet.

Denne evalueringen må vise at vaksinens fordeler av å beskytte mennesker mot sykdommen, langt overstiger eventuelle risikoer. Vitenskapelige eksperter som vurderer vaksiner veier alltid nøye opp fordeler mot eventuelle risikoer, særlig med tanke på at vaksiner gis til friske mennesker.

Først etter godkjenning, kan en vaksine produseresmarkedsføres og brukes til å beskytte mennesker. Vaksinen blir kontinuerlig overvåket for å sikre at den er sikker og effektiv.

På samme måte som for andre legemidler, kan noen mennesker oppleve bivirkninger ved vaksinen, men disse er vanligvis milde og kortvarige. Bivirkninger kan omfatte mild feber, eller smerte eller rødme på sprøytestedet. Alvorlige bivirkninger er svært sjeldne.

Fordeler ved vaksinasjon

Vaksiner forebygger sykdommer som kan forårsake alvorlige helseproblemer, funksjonsnedsettelse og død. Mange sykdommer er nå blitt sjeldne takket være vaksine.