L-iskedi tat-tilqim fl-UE/fiż-ŻEE

Old man with the kids
© iStock

Kull pajjiż tal-UE/taż-ŻEE huwa responsabbli għall-politika nazzjonali tas-saħħa pubblika tiegħu stess, inkluż il-programm nazzjonali ta’ immunizzazzjoni u l-iskeda tat-tilqim tiegħu. Informazzjoni dwar l-iskedi tat-tilqim nazzjonali fil-pajjiżi tal-UE/taż-ŻEE tinstab fl-Iskedatur tal-Vaċċini tal-ECDC.

Hemm xi differenzi fil-mod ta’ kif il-pajjiżi jorganizzaw l-iskedi tat-tilqim tagħhom, li huma simili iżda mhux identiċi f’pajjiżi differenti tal-UE/taż-ŻEE. Dawn jistgħu jinkludu l-età u l-popolazzjoni li għandha tiġi mlaqqma (pereżempju, it-tfal kollha ta’ ċerta età jew dawk li jinsabu fi grupp ta’ riskju biss), it-tip eżatt tal-vaċċin (eż. xi ingredjenti jistgħu jvarjaw), in-numru u meta jingħataw id-dożi, u jekk il-vaċċin jingħatax waħdu jew flimkien ma’ oħrajn.

Fatturi li jixprunaw differenzi bħal dawn jistgħu jinkludu l-piż tal-marda, il-prevalenza tal-marda u x-xejriet f’pajjiżi differenti, ir-riżorsi u l-istrutturi tas-sistemi tal-kura tas-saħħa, fatturi politiċi u kulturali, kif ukoll ir-reżiljenza tal-programm tat-tilqim.

Id-differenzi bejn l-iskedi tat-tilqim ma jfissrux li xi wħud huma aħjar minn oħrajn. Dawn sempliċiment jikkunsidraw ċirkostanzi u sistemi tas-saħħa differenti. L-istess livell ta’ protezzjoni jiġi żgurat f’kull pajjiż tal-UE/taż-ŻEE. Il-vaċċini fl-iskedi nazzjonali jingħataw fiż-żminijiet xierqa biex jiżguraw protezzjoni adegwata.

L-iskedi tat-tilqim fit-tfulija fil-pajjiżi kollha tal-UE/taż-ŻEE jinkludu t-tilqim kontra:

 • il-ħosba
 • il-gattone
 • ir-rubella
 • id-difterite
 • it-tetnu
 • il-pertussis (sogħla konvulżiva)
 • il-poljomijelite
 • Haemophilus influenzae tip B
 • il-virus tal-papilloma uman (tfajliet adoloxxenti/ta’ qabel l-adoloxxenza).

L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) tirrakkomanda t-tilqim kontra l-epatite B bħala parti mill-iskeda tat-tilqim fit-tfulija universali, iżda xi pajjiżi tal-UE/taż-ŻEE jlaqqmu biss tfal f’riskju kbir ta’ infezzjoni u adulti fi gruppi ta’ riskju ewlenin.

It-tfal f’xi pajjiżi tal-UE/taż-ŻEE jiġu offruti protezzjoni permezz tat-tilqim kontra:

 • l-epatite A
 • l-influwenza
 • marda invażiva kkawżata minn Neisseria meningitidis
 • marda invażiva kkawżata minn Streptococcus pneumoniae
 • ir-rotavirus
 • it-tuberkulożi
 • il-variċella

Barra minn hekk, il-pajjiżi kollha tal-UE/taż-ŻEE għandhom rakkomandazzjonijiet għall-influwenza staġjonali (influwenza) għal nies akbar fl-età u gruppi ta’ riskju ewlenin.

L-UE qed tesplora aktar l-armonizzazzjoni tal-iskedi tat-tilqim nazzjonali. Il-Kunsill tal-UE ħareġ Rakkomandazzjonijiet fis-7 ta’ Diċembru 2018 (EN) dwar kooperazzjoni msaħħa kontra mard li jista’ jiġi evitat bil-vaċċini, li jinkludu eżaminazzjoni tal-affidabbiltà ta’ skeda tat-tilqim tal-UE prinċipali. L-ECDC qed jiżviluppa valutazzjoni ta’ dan flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika nazzjonali madwar l-UE.

L-għan huwa li titjieb il-kompatibbiltà tal-iskedi tat-tilqim nazzjonali u li jiġi promoss aċċess ugwali għat-tilqim madwar l-UE. Dan jista’ potenzjalment jindirizza problemi għal persuni li jiċċaqilqu bejn il-pajjiżi tal-UE, bħall-aġġustament għal skedi tat-tilqim differenti (inkluż in-numru u meta jingħataw id-dożi booster) jew it-telf tat-tilqim.

Tilqim ta’ rkupru u boosters

Tgħallem aktar dwar it-tilqim ta’ rkupru u l-boosters, mogħtija fil-każ ta’ dożi maqbuża jew ta’ immunità li tbatti.

Page last updated 13 Mar 2020