Eiropas Vakcinācijas informācijas portāls (EVIP) ir ES tīmekļa vietne, kurā sniegti precīzi, objektīvi un aktuāli pierādījumi par vakcīnām un vakcināciju kopumā. Uzzināt vairāk

Pērtiķu bakas

Galvenie fakti par pērtiķu bakām, to simptomiem, komplikācijām, riska faktoriem, to izplatīšanos, profilaksi un ārstēšanu.

Poliomielīts

Galvenie fakti par poliomielītu, simptomiem, komplikācijām, riska faktoriem, tās izplatīšanos, profilaksi un ārstēšanu.

RSV

Galvenie fakti par RSV infekcijas simptomiem, komplikācijām, riska faktoriem, tās izplatīšanos, profilaksi, vakcināciju un ārstēšanu.

Šis videomateriāls ir pieejams 24 ES valodās. Uzlieciet subtitrus savā valodā.