Kad vakcinēties

Vakcīnas aizsargā cilvēkus dažādos dzīves posmos. Vakcīnas iesaka dažādām vecuma grupām, nereti zīdaiņiem un bērniem, taču arī pusaudžiem, pieaugušajiem un gados vecākiem cilvēkiem.

Valsts vakcinācijas grafikos ES/EEZ valstīs tiek rekomendētas vakcīnas konkrētos vecumos un konkrētām iedzīvotāju grupām. Tajos arī ir sniegti ieteikumi cilvēkiem ar hroniskām slimībām. Dažās valstīs šādus ieteikumus sniedz valsts vai reģionālā līmenī.

Veselības aprūpes speciālistu (piemēram, ārstu, māsu) uzdevums ir nodrošināt, ka viņu aprūpē esošie pacienti saņem ieteiktās vakcīnas pareizajā laikā.

Dažas vakcīnas nav ietvertas kārtējās vakcinācijas grafikos, taču tās paredzētas konkrētām grupām. Piemēram, vakcinēties var būt nepieciešams cilvēkiem, kuri ceļo uz reģioniem, kuros ir izplatītas noteiktas infekcijas slimības, piemēram, dzeltenais drudzis vai tīfs. Dažās valstīs, lai saņemtu atļauju tajās ieceļot, ir nepieciešams pierādījums par noteiktām saņemtām vakcinācijām.

Page last updated 13 Mar 2020