Vakcinų saugumo stebėsena ir pranešimas apie šalutinį poveikį

Įregistravus vakciną, ES / EEE nacionalinės institucijos ir Europos vaistų agentūra (EMA), nuolat stebi šalutinį poveikį ja paskiepytiems žmonėms.

Taip užtikrinama, kad bet kokia galima rizika būtų kuo greičiau nustatyta ir valdoma.

EMA tikrina naują informaciją apie visų Europoje įregistruotų vakcinų saugumą. Ji analizuoja daug duomenų šaltinių, įskaitant:

  • pacientų, tėvų ir sveikatos priežiūros specialistų pranešimus;
  • klinikinius tyrimus;
  • medicininę literatūrą;
  • reguliavimo institucijų pateiktą informaciją.

EMA atidžiai įvertina įtariamą šalutinį poveikį ir nustato, ar yra priežastinis ryšys su vakcina. Tai padeda atmesti galimybę, kad poveikis atsitiktinis, arba kad jį sukėlė su vakcina nesusiję veiksniai, pvz., liga arba nerimas dėl skiepo.

Šis vaizdo įrašas paruoštas 24 ES kalbomis. Įsijunkite subtitrus savo kalba.

EMA atidžiai įvertina įtariamą šalutinį poveikį ir nustato, ar yra priežastinis ryšys su vakcina. Tai padeda atmesti galimybę, kad poveikis atsitiktinis, arba kad jį sukėlė su vakcina nesusiję veiksniai, pvz., liga arba nerimas dėl skiepo.

Kai reikia, EMA ir kiti Europos reguliuotojai imasi veiksmų. Pavyzdžiui, jie gali pateikti gaires sveikatos priežiūros srities darbuotojams ar net apriboti vakcinos naudojimą tam tikroms grupėms.

Pacientai, sveikatos priežiūros specialistai ir farmacijos bendrovės turėtų pranešti apie visus įtariamus šalutinius poveikius savo nacionalinei vaistų reguliavimo institucijai. Daugiau informacijos apie tai, kaip pranešti apie įtariamą šalutinį poveikį galima rasti informacijoje apie vakcinos skyrimą, pakuotės lapelyje arba Europos pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistus duomenų bazėje.

Informacija apie šiuos praneštus šalutinius poveikius skelbiama viešai Europos pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vaistus duomenų bazėje.

Vaistų saugumo stebėsenos ir rizikos valdymo procesas – tai farmakologinis budrumas. Daugiau informacijos rasite:

 

Skiepijimo nauda

Vakcinos užkerta kelią ligoms, kurios gali sukelti sveikatos problemų, negalią ar mirtį. Dėl skiepijimo daugeliu iš tokių ligų dabar sergama retai.

Vakcinų patvirtinimas Europos Sąjungoje

Informacija apie vakcinų patvirtinimo procedūrą, bandymus ir mokslinį vertinimą, kuriuos institucijos atlieka siekdamos kontroliuoti jų kokybę, veiksmingumą ir saugumą.

Vakcinos veiksmingumas

Patvirtintos vakcinos yra veiksmingos siekiant išvengti ligos ir rimtų jos simptomų bei sumažinti ligos plitimo mastą.

Page last updated 13 Kov 2020