Apie mus

Organizacijos informacija

Europos skiepijimo informacijos portalą kūrė Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC), bendradarbiaudamas su Europos Komisija ir Europos vaistų agentūra (EMA) [1].

Europos skiepijimo informacijos portale teikiama tiksli ir atnaujinta informacija apie įvairias vakcinas, jų naudą ir galimą šalutinį poveikį, taikomus mechanizmus vakcinos saugumui stebėti ir nacionalinius skiepijimo kalendorius.

Tikslas – suteikti visuomenei galimybę lengvai gauti patikimą, moksliniais duomenims grindžiamą informaciją apie vakcinas ir skiepijimą ir padėti kovoti su klaidinga informacija apie vakcinas Europoje. Tai gali padėti atskiriems asmenims ir bendruomenėms priimti informacija pagrįstus sprendimus, padedančius mažinti ligų, kurių galima išvengti skiepijant, plitimą ir apsaugoti atskirų asmenų ir visuomenės sveikatą.

Visą mūsų svetainėje skelbiamą informaciją peržiūri ir tvirtina vakcinų ir visuomenės sveikatos ekspertų grupė [2]. Ši informacija skirta padėti jums ir jūsų bendruomenei apsisaugoti nuo ligų, kurių galima išvengti skiepijant.

Logo of European Commission

Europos Komisija

Europos Komisija yra Europos Sąjungos vykdomoji institucija. Ji atstovauja visos Europos Sąjungos interesams. Komisija siekia užtikrinti, kad Europa būtų sveikesnė ir saugesnė vieta, kurioje piliečiai galėtų būti tikri, kad jų interesai yra apsaugoti.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos skiepijimo srities veiklą

Daugiau informacijos apie Sveikatos ir maisto saugos generalinį direktoratą, atsakingą už maisto saugos ir visuomenės sveikatos politiką

ECDC logo

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) yra ES mokslinė agentūra, kurios veiklos tikslas – stiprinti Europos apsaugą nuo infekcinių ligų. Ligų, kurių galima išvengti skiepijant, srityje ECDC teikia įprastinius stebėjimo duomenis, taip pat rengia mokslines konsultacijas vakcinų klausimais, vykdo ligų protrūkių stebėseną ir rengia medžiagą, kuria remiantis pateikiama informacija apie imunizaciją. 

ECDC taip pat tvarko skiepų planavimo priemonę – sąveikią internetinę platformą, kurioje matomi visų ES valstybių narių skiepijimo kalendoriai.

Apsilankyti ECDC svetainėje

EMA logo

Europos vaistų agentūra

Europos vaistų agentūra (EMA) yra atsakinga už vaistų mokslinį vertinimą, priežiūrą ir saugumo stebėseną ES. EMA užtikrina vakcinų veiksmingumą, kokybę ir saugumą. EMA ir jos moksliniai komitetai analizuoja visus turimus duomenis ir vertina vakcinų naudą bei jų keliamą riziką prieš jas patvirtinant, taip pat kol jomis prekiaujama ES. EMA glaudžiai bendradarbiauja su Europos ir tarptautiniais partneriais ir keičiasi informacija apie vakcinas bei gerąją reguliavimo praktiką.

Apsilankyti EMA svetainėje

Vakcinų saugumo tinklas

Europos skiepijimo informacijos svetainė priklauso Vakcinų saugumo tinklui (VSN) – Pasaulio sveikatos organizacijos sukurtam pasauliniam interneto svetainių tinklui, teikiančiam patikimą informaciją apie vakcinų saugumą.

Susisiekite su mumis

Su mumis galite susisiekti evip@ecdc.europa.eu

[1] Europos skiepijimo informacijos portalas yra Europos Sąjungos iniciatyva, sukurta vadovaujantis 2018 m. gruodžio mėn. priimta Tarybos rekomendacija dėl sustiprinto bendradarbiavimo kovojant su ligomis, kurių galima išvengti skiepijant.

[2] Europos Komisija, ECDC ir EMA taiko mechanizmus nešališkumui užtikrinti. Darbuotojai ir ekspertai privalo deklaruoti visus asmeninius interesus ir visus su bet kokia verslo įmone ar organizacija susijusius interesus, kurie galėtų pakenkti jų nešališkumui. Taip siekiama užtikrinti, kad atlikdami savo pareigas darbuotojai ir ekspertai nedalyvautų sprendžiant tokius klausimus, kurie gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su tam tikrais jų asmeniniais interesais, galinčiais turėti neigiamos įtakos jų nepriklausomumui.

Page last updated 22 Gegužė 2023