Informativni članci o bolestima

disease illustration

Cijepljenjem danas možemo spriječiti razne bolesti. Zahvaljujući cijepljenju, ljudi se mogu zaštititi od bolesti koje mogu imati ozbiljne posljedice za zdravlje. Cijepljenjem se smanjuje rizik od širenja bolesti među članovima obitelji, učenicima ili kolegama, prijateljima i susjedima i drugim ljudima u zajednici. U tijeku su istraživanja za razvoj cjepiva protiv još nekih bolesti.

Da biste saznali više o bolestima koje se mogu spriječiti cijepljenjem, pročitajte informativne članke u nastavku. Svaki članak sadrži ključne činjenice o bolesti s informacijama o simptomima, komplikacijama, načinu širenja, ugroženim skupinama, sprječavanju bolesti i načinu liječenja.

Trenutačno su dostupni informativni članci o nekoliko bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem i bolesti COVID-19. S vremenom ćemo dodavati članke o drugim bolestima.

COVID-19

Ključne činjenice o COVID-u 19, simptomima, komplikacijama, dugom COVID-u, načinu širenja bolesti i čimbenicima rizika.

Difterija

Ključne činjenice o difteriji, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njezina širenja, prevenciji i liječenju.

Dječja paraliza (poliomijelitis)

Ključne činjenice o dječjoj paralizi (poliomijelitis), simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njezina širenja, prevenciji i liječenju.

Gripa

Ključne činjenice o gripi, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njezina širenja, prevenciji i liječenju.

Hepatitis A

Ključne činjenice o hepatitisu A, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njegova širenja, prevenciji i liječenju.

Hepatitis B

Ključne činjenice o hepatitisu B, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njegova širenja, prevenciji i liječenju.

Hripavac

Ključne činjenice o hripavcu, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njegova širenja, prevenciji i liječenju.

Napomena: Informacije iznesene u tim člancima namijenjene su potrebama općeg informiranja i ne bi se smjele upotrebljavati kao zamjena za pojedinačne stručne savjete i prosudbe zdravstvenih radnika.

Page last updated 13 ožu 2020