Informativni članci o bolestima

disease illustration

Cijepljenjem danas možemo spriječiti razne bolesti. Zahvaljujući cijepljenju, ljudi se mogu zaštititi od bolesti koje mogu imati ozbiljne posljedice za zdravlje. Cijepljenjem se smanjuje rizik od širenja bolesti među članovima obitelji, učenicima ili kolegama, prijateljima i susjedima i drugim ljudima u zajednici. U tijeku su istraživanja za razvoj cjepiva protiv još nekih bolesti.

Da biste saznali više o bolestima koje se mogu spriječiti cijepljenjem, pročitajte informativne članke u nastavku. Svaki članak sadrži ključne činjenice o bolesti s informacijama o simptomima, komplikacijama, načinu širenja, ugroženim skupinama, sprječavanju bolesti i načinu liječenja.

Trenutačno su dostupni informativni članci o nekoliko bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem i bolesti COVID-19. S vremenom ćemo dodavati članke o drugim bolestima.

COVID-19

Ključne činjenice o COVID-u 19, simptomima, komplikacijama, dugom COVID-u, načinu širenja bolesti i čimbenicima rizika.

Difterija

Ključne činjenice o difteriji, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njezina širenja, prevenciji i liječenju.

Dječja paraliza (poliomijelitis)

Ključne činjenice o dječjoj paralizi (poliomijelitis), simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njezina širenja, prevenciji i liječenju.

Gripa

Ključne činjenice o gripi, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njezina širenja, prevenciji i liječenju.

Hepatitis A

Ključne činjenice o hepatitisu A, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njegova širenja, prevenciji i liječenju.

Hepatitis B

Ključne činjenice o hepatitisu B, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njegova širenja, prevenciji i liječenju.

Herpes zoster

Ključne činjenice o simptomima herpes zostera, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njegova širenja, prevenciji i liječenju.

Hripavac

Ključne činjenice o hripavcu, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njegova širenja, prevenciji i liječenju.

Humani papilomavirus (HPV)

Ključne činjenice o HPV-u, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njegova širenja, prevenciji i liječenju.

Krpeljni encefalitis (TBE)

Ključne činjenice o krpeljnom encefalitisu (engl. „tick-borne encefalitis”, TBE), simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu širenja, prevenciji i liječenju.

Majmunske boginje

Ključne činjenice o majmunskim boginjama, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu širenja, prevenciji i liječenju.

Meningokokna bolest

Ključne činjenice o meningokoknoj bolesti, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu širenja, prevenciji i liječenju

Ospice

Ključne činjenice o ospicama, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njihova širenja, prevenciji i liječenju.

RSV

Ključne činjenice o simptomima i komplikacijama infekcije RSV-om, čimbenicima rizika, načinu širenja, sprječavanju, cijepljenju i liječenju.

Rubeola

Ključne činjenice o rubeoli, simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njezina širenja, prevenciji i liječenju.

TBC

Ključne činjenice o tuberkulozi (TBC), simptomima, komplikacijama, čimbenicima rizika, načinu njezina širenja, prevenciji i liječenju.

Napomena: Informacije iznesene u tim člancima namijenjene su potrebama općeg informiranja i ne bi se smjele upotrebljavati kao zamjena za pojedinačne stručne savjete i prosudbe zdravstvenih radnika.