An uair le vacsaíniú a sheachaint

Pregnant woman
© iStock

D'fhéadfaí vacsaín a bheith fritásctha do dhaoine áirithe, rud a chiallaíonn nach ceart dóibh é a fháil. Ba chóir plé a dhéanamh i gcónaí leis an soláthraí cúraim sláinte maidir le fritásca féideartha sula bhfaightear vacsaín.

Tá vacsaín fritásctha dóibh siúd a bhfuil ailléirge orthu le haon cheann de substaintí gníomhacha nó de chomhábhair ghníomhacha na vacsaíne mar atá liostaithe san fhaisnéis faoin táirge.

Tá stair 'anaifiolachtach' nó frithghníomh ailléirgeach tromchúiseach eile tar éis vacsaín a fháil ina fritásc le dáileoga breise den vacsaín sin a fháil. Is frithghníomh ailléirgeach neamhghnách, tapa, deargphráinne é anaifiolacsas a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le turraing, at agus deacrachtaí análaithe. Is iondúil go dtarlaíonn sé laistigh de chúpla nóiméad tar éis neamhchosaint ar fhoinse na hailléirge. Níor chóir an vacsaín sin a thabhairt arís do dhuine a mbíonn fhrithghníomh anaifiolachtach nó frithghníomh ailléirgeach eile aige nó aici tar éis vacsaín áirithe a fháil, mura gcuirtear an vacsaín as an áireamh go cinnte mar chúis leis.

neamhoird córas imdhíonachta áirithe (e.g. easpaí imdhíonachta ó bhroinn), nó cóireálacha leighis (e.g. ceimiteiripe, trasphlandú smeara nó trasphlandú orgán eile, nó dáileoga arda stéaróideach) ina bhfritásca do roinnt vacsaíní, amhail an bhruitíneach, an leicneach, an bhruitíneach dhearg, varicella nó tíofóideach ó bhéal.

I gcásanna áirithe, moltar cur i gcrích na n-imdhíontaí a theastaíonn roimh thús na cóireála, mar le linn na cóireála d'fhéadfadh rioscaí níos airde ionfhabhtaithe a bheith ar an othar. Baineann othair atá lagaithe maidir le himdhíonacht tairbhe freisin as iad siúd atá mórthimpeall orthu a bheith vacsaínithe go hiomlán (amhail daoine den teaghlach, cúramóirí), mar ar an gcaoi sin tá siad á gcosaint go hindíreach freisin.

Tá roinnt vacsaíní fritásctha le linn toirchis, amhail an bhruitíneach, an leicneach agus an bhruitíneach dhearg. Ba chóir gach iarracht a dhéanamh chun féachaint chuige go bhfaigheann mná gach vacsaín a mholtar go rialta sula sroicheann siad aois toirchis. Ba chóir do mhná atá in aois toirchis plé a dhéanamh leis an soláthraí cúraim sláinte maidir leis na vacsaíní a mholtar roimh, le linn agus tar éis toirchis.

D’fhéadfadh fritásca eile a bheith ann maidir le vacsaíní sonracha, ar gá iad a phlé leis an soláthraí cúraim sláinte.

Page last updated 13 Már 2020