Foinsí iontaofa

Nuair a bhítear ag breathnú ar fhaisnéis a bhaineann leis an tsláinte, d’fhéadfadh sé a bheith deacair cáilíocht agus cruinneas na faisnéise a fuarthas a mheas. Leis an bhfaisnéis ar fad atá ar fáil ar an idirlíon agus a scaiptear ar na meáin shóisialta maidir le vacsaíniú, tharlódh uaireanta go gcaillfí daoine.

D’fhéadfadh daoine a bheith ag machnamh ar an áit le faisnéis chruinn a aimsiú, cé atá taobh thiar d’fhorbairt na faisnéise a aimsíonn siad, agus freisin an bhfuil fianaise eolaíoch ag tacú leis an bhfaisnéis.

Cuirtear naisc ar fáil sa chuid seo chuig láithreáin ghréasáin eagraíochtaí sláinte eile ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon, d’fhonn rochtain a éascú ar fhoinsí iontaofa faisnéise, amhail:

An Líontán Sábhála Vacsaíne (The Vaccine Safety Net)

Is líonra domhanda de láithreáin ghréasáin é an Líontán Sábhála Vacsaíne (VSN), ar bhunaigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte é, rud a thugann eolas iontaofa ar shábháilteacht vacsaíní. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin líonra, féach: https://vaccinesafetynet.org. Tá eolas agus naisc chuig láithreáin ghréasáin na mball VSN ar fáil anseo: https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network.

Tá an físeán seo ar fáil in 24 teanga AE. Cas air na fotheidil i do theanga féin.

An Coimisiún Eorpach agus gníomhaireachtaí AE

Láithreáin ghréasáin oifigiúla ó thíortha AE agus LEE

Tá naisc thíos chuig láithreáin ghréasáin oifigiúla ina bhfuil eolas faoi vacsaíniú ó eagraíochtaí sláinte poiblí an Aontais Eorpaigh (AE) agus ó thíortha an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE).

 

An Ostair

An Bheilg

An Chróit

Poblacht na Seice

An Danmhairg

An Eastóin

An Fhionlainn

An Fhrainc

An Ghearmáin

An Ghréig

An Ungáir

An Íoslainn

Éire

An Iodáil

An Liotuáin

Lucsamburg

Málta

An Ísiltír

An Iorua

An Pholainn

An Phortaingéil

An tSlóvaic

An tSlóivéin

An Spáinn

An tSualainn

Page last updated 13 Már 2020