Comhábhair vacsaíne

Vaccine components

Chomh maith le hantaigin amháin nó níos mó, d’fhéadfadh comhábhair eile a bheith i vacsaín, ag brath ar an gcineál vacsaíne.

Áirítear leo siúd:

  • cobhsaitheoirí: chun comhábhair vacsaíne a choinneáil cobhsaí;
  • aidiúvaigh: feabhsaíonn siad an fhreagairt imdhíonachta ar an vacsaín tríd an bhfreagairt a dhéanamh níos láidre, níos tapúla agus níos leanúnaí le himeacht ama – sampla de sin is ea alúmanam;
  • támháin: is substaintí neamhghníomhacha iad sin, amhail uisce, nó clóiríd sóidiam (salann), chomh maith le leasaithigh nó cobhsaitheoirí a chuidíonn leis an vacsaín a choinneáil seasmhach le linn stórála, agus í á coinneáil gníomhach dá réir.

Déantar rialú ar gach comhábhar vacsaíne ar bhonn leanúnach chun a áirithiú go bhfuil siad ann ag leibhéil ina léiríonn an fhianaise go bhfuil siad sábháilte. Déanann rialtóirí seiceálacha gur mó na buntáistí ná aon riosca frithghníomhaithe ina n-aghaidh.

I gcineálacha vacsaíní ar leith d’fhéadfadh go mbeadh rianta substaintí eile ann a úsáidtear sa phróiseas déantúsaíochta, amhail ubh-albaimin (próitéin atá le fáil in uibheacha) nó neoimícin (antaibheathach).

Nuair a bhíonn na substaintí sin le fáil ar leibhéal a d’fhéadfadh frithghníomhú a thionscnamh i nduine íogair nó i nduine a bhfuil ailléirge air/uirthi, dearbhaítear go bhfuil siad ann san fhaisnéis a chuirtear ar fáil d’oibrithe cúraim sláinte agus d’othair faoin vacsaín. Mar shampla, luafar i mbileog an phacáiste aon réamhchúraimí speisialta le vacsaín a úsáid i ndaoine a bhfuil ailléirgí ar leith orthu, amhail rianta uibhe i ndaoine a bhfuil ailléirge uibhe orthu.

Page last updated 17 Bealtaine 2021