Cinntí maidir le vacsaíní atá in úsáid i dtíortha difriúla na hEorpa

elderly lady being vaccinated

Cinneann tíortha Eorpacha aonair na vacsaíní ar chóir bheith mar chuid dá gclár náisiúnta vacsaínithe agus bheith maoinithe ag a gcórais náisiúnta sláinte. Tá sé sin bunaithe ar dálaí áitiúla, amhail minicíocht an ghalair, chomh maith le tosca eacnamaíochta.

Áirítear sa chuid is mó de na cláir náisiúnta vacsaínithe san AE/LEE suas le fiche galar a thugtar do dhaoine ag aoiseanna áirithe. Ina theannta sin, moltar vacsaíní le cosaint ar ghalair ar leith do ghrúpaí ‘ardriosca’, amhail daoine a bhfuil dálaí sláinte fadtéarmacha orthu nó daoine a bhfuil i gceist acu taisteal chuig áiteanna eile ar domhan.

Ní cosnaíonn roinnt vacsaíní ach ar ghalar amháin, ach cosnaíonn roinnt eile níos mó ná ceann amháin. Uaireanta, is féidir níos mó ná vacsaíne amháin a thabhairt ag uair amháin le cosaint ar ghalair thógálacha áirithe. Tá comhúsáid vacsaíní seanchruthaithe agus bunaithe ar staidéir eolaíochta ar a mbuntáistí agus sábháilteacht.

Le tuilleadh faisnéise faoi chláir náisiúnta vacsaínithe, féach an sceidealóir vacsaíní ECDC agus féach na suímh ghréasáin oifigiúla ar imdhíonadh thíortha AE/LEE anseo.

Buntáistí vacsaínithe

Cuireann vacsaíní cosc ar ghalair a d’fhéadfadh a bheith in a gcúis le fadhbanna sláinte, míchumais nó bás. Is annamh anois a lán galair mar gheall ar vacsaíniú.

Formheas vacsaíní san Aontas Eorpach

Faisnéis maidir le formheas vacsaíní, tástáil agus meastóireacht eolaíoch arna déanamh ag na húdaráis chun a gcáilíocht, a n-éifeachtacht agus a sábháilteacht a rialú.

Éifeachtacht vacsaíne

Tá vacsaíní formheasta éifeachtach chun galair agus siomptóim thromchúiseacha a chosc agus chun tarchur a laghdú.

Page last updated 13 Már 2020