Buntáistí vacsaínithe

smiling-girl-being-vaccinated
© iStock

Cuireann vacsaíní cosc ar ghalair a d'fhéadfadh a bheith ina gcúis le fadhbanna sláinte tromchúiseacha, míchumas buan nó fiú bás. Úsáidtear vacsaíní sna céadta milliún duine ar fud an domhain gach bliain mar chosaint ó ghalair thromchúiseacha.

Mar shampla, i rith 2018 fuair thart ar 86% de naíonáin ar fud an domhain trí dháileog den vacsaín a chosnaíonn iad i gcoinne diftéire, teiteanais agus treacha (DTP), agus fuair 85% de naíonáin ar fud an domhain trí dháileog den vacsaín polaimiailítis (1).

Murab ionann agus cóireáil a thugtar chun tinneas a leigheas, is iondúil go dtugtar vacsaíní do dhaoine sláintiúla chun iad a cosc ar thinneas. Dá bhrí sin, b'fhéidir nach mbeidh na buntáistí fadtéarmacha a bhaineann le vacsaíniú soiléir láithreach bonn.

Tá go leor galar tógálach an-annamh sa lá atá inniu ann a bhuí le vacsaíniú. Mar sin, déantar dearmad uaireanta ar iarmhairtí diúltacha na ngalar sin. Dá stopfadh daoine de vacsaíniú a fháil, d'fhéadfadh go leor de na galair sin agus ráigeanna gaolmhara teacht ar ais.

Mar shampla: an bhruitíneach

Ba bheag gur díbríodh an bhruitíneach i mórán tíortha Eorpacha.

Mar sin féin, ó mhí Dheireadh Fómhair 2016, tá an bhruitíneach á nochtadh féin athuair san AE/LEE, le ráigeanna i roinnt tíortha (2), mar gheall ar laghdú ar rátaí vacsaínithe.

D'fhéadfadh an bhruitíneach a bheith tromchúiseach nó fiú bagrach don bheatha. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach bileog fíricí faoin mbruitíneach.

Is é an vacsaíniú an t-aon chosaint in aghaidh na bruitíní. Tugann an vacsaín MMR cosaint i gcoinne na bruitíní, na leicní agus na bruitíní deirge. Tá an vacsaín MMR sábháilte agus éifeachtach.

Mar shampla: an triuch

Is galar é an triuch a chuireann isteach ar na haerchonairí. Is féidir leis leathadh go gasta. Is minic a chuirtear naíonáin san ospidéal dá dheasca, agus méadaítear ar an mbaol go dtarlódh deacrachtaí agus tréimhsí san ospidéal do naíonáin atá níos óige ná trí mhí d’aois. Is féidir leis a bheith ina chúis le ráig chasachtaí agus is iondúil go maireann sé idir trí agus sé seachtaine.

Ar na aimhréidheanna a bhaineann leis d’fhéadfadh niúmóine, einceifileapaite (galar inchinne), taomanna agus fiú bás tarlú dá dheasca. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an bhileog eolais ar an triuch.

Tá vacsaíniú in aghaidh an treacha mar chuid de na cláir náisiúnta imdhíonta san AE. Tugann sé sin cosaint do leanaí ón triuch, agus ní bhíonn ach fo-iarmhairtí beaga ag baint leis. Beidh deargadh agus pian ag thart ar 20% de naíonáin ag suíomh an insteallta. Beidh fiabhras ar níos lú ná 5%.

--------------------------------------------------------------------

Tagairtí:

(1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage

(2) Measúnú riosca ECDC ‘Cé atá i mbaol na bruitíní san AE/ LEE?’, 28 Bealtaine 2019 (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-measles-eu-eea-2019

Formheas vacsaíní san Aontas Eorpach

Faisnéis maidir le formheas vacsaíní, tástáil agus meastóireacht eolaíoch arna déanamh ag na húdaráis chun a gcáilíocht, a n-éifeachtacht agus a sábháilteacht a rialú.

Éifeachtacht vacsaíne

Tá vacsaíní formheasta éifeachtach chun galair agus siomptóim thromchúiseacha a chosc agus chun tarchur a laghdú.

Page last updated 13 Már 2020