Bileoga eolais galair

disease illustration

Sa lá inniu, is féidir roinnt galar a chosc le vacsaíniú. A bhuí le vacsaíniú, is féidir daoine a chosaint ar ghalair a d’fhéadfadh iarmhairtí tromchúiseacha a bheith orthu. Déanann vacsaíniú an riosca chun galair a scaipeadh a laghdú freisin i measc baill teaghlaigh, cairde ar scoil agus comharsana, chomh maith le daoine eile sa phobal. Tá taighde leanúnach ar bun le vacsaíní in aghaidh tuilleadh galar a fhorbairt.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi na galair is féidir a chosc le vacsaíniú, féach na bileoga eolais thíos. Tugtar príomhfhíricí i ngach bileog eolais faoi ghalar, agus achoimre ar na siomptóim, aimhréidheanna, an dóigh a scaiptear an galar, na daoine atá i mbaol, an dóigh ar féidir leis an ngalar a chosc agus an dóigh ar féidir leis a chóireáil.

Tá bileoga eolais ar roinnt galar inchoiscthe trí vacsaíniú agus ar COVID-19 ar fáil faoi láthair. Cuirfear leis tuilleadh bileog eolais níos déanaí.

An Bhruitíneach

Fíricí tábhachtacha maidir le bruitíneach, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear í, conas í a chosc agus a chóireáil

An fliú

Fíricí tábhachtacha maidir leis an bhfliú, siomptóim, dul in aimhréidh, tosca riosca, conas a scaiptear é agus conas é a chosc agus conas cóireáil a chur ina aghaidh.

An triuch

Fíricí tábhachtacha maidir le triuch, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear é, conas é a chosc agus a chóireáil.

COVID-19

Fíricí tábhachtacha maidir le COVID-19, siomptóim, aimhréidheanna, COVID-19 fadtéarmach, conas a scaiptear é, agus fachtóirí riosca.

Deir

Fíricí tábhachtacha maidir le deir, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear í agus conas í a chosc agus a chóireáil.

Diftéire

Fíricí tábhachtacha maidir le diftéire, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear í, conas í a chosc agus a chóireáil

Einceifilíteas sceartán-iompartha (TBE)

Fíricí tábhachtacha maidir le heinceifilíteas sceartán-iompartha (TBE), siomptóim, aimhréidheanna, fachtóirí riosca, an chaoi a scaiptear é agus conas é a chosc agus a chóireáil.

Eitinn

Fíricí tábhachtacha maidir leis an eitinn, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear í agus conas í a chosc agus a chóireáil.

Galar meiningeacocúil

Fíricí tábhachtacha maidir le galar meiningeacocúil, mar aon lena shiomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear é agus conas é a chosc agus a chóireáil.

Heipitíteas A

Fíricí tábhachtacha maidir le heipitíteas A, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear é agus conas é a chosc agus a chóireáil.

Heipitíteas B

Fíricí tábhachtacha maidir le heipitíteas B, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear é agus conas é a chosc agus a chóireáil.

Mpox (bolgach moncaí)

Fíricí tábhachtacha maidir le mpox (bolgach moncaí), siomptóim, aimhréidheanna, fachtóirí riosca, an chaoi a scaiptear í agus conas í a chosc agus a chóireáil.

Papalómaivíreas Daonna (HPV)

Fíricí tábhachtacha maidir le HPV, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear é agus conas é a chosc agus a chóireáil.

Póilió

Fíricí tábhachtacha maidir le póilió, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear í, conas í a chosc agus a chóireáil.

Rubella

Fíricí tábhachtacha maidir le rubella, siomptóim, deacrachtaí, fachtóirí riosca, conas a scaiptear í, conas í a chosc agus a chóireáil.

Nóta: Is chun críocha faisnéis ghinearálta an fhaisnéis atá sna bileoga eolais seo agus níor chóir í a úsáid in ionad saineolais aonair agus tuairimí gairmí cúraim sláinte.