Tietoa meistä

Organisaation tiedot

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) on laatinut eurooppalaisen rokotustietojärjestelmän (EVIP) yhteistyössä Euroopan komission ja Euroopan lääkeviraston (EMA) kanssa [1].

Rokotustietojärjestelmä tarjoaa täsmällistä ja ajantasaista tietoa eri rokotteista, niiden hyödyistä ja mahdollisista haittavaikutuksista, rokoteturvallisuuden seurantamekanismeista ja kansallisista rokotusohjelmista.

Tavoitteena on tarjota kansalaisille helposti saatavilla olevaa, luotettavaa ja tieteelliseen tietoon perustuvaa tietoa rokotteista ja rokoteohjelmista sekä auttaa torjumaan rokotteita koskevaa virheellistä tietoa Euroopassa. Näin yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, joilla voidaan vähentää rokotteilla ehkäistävien tautien leviämistä ja suojella yksilöiden terveyttä ja kansanterveyttä.

Rokote- ja kansanterveysasiantuntijoiden ryhmä [2] tarkastaa ja hyväksyy kaikki verkkosivustolla olevat tiedot. Tietojen tarkoituksena on auttaa kansalaisia suojelemaan itseään ja yhteisöään rokotuksin ehkäistävissä olevilta taudeilta.

Logo of European Commission

Euroopan komissio

Euroopan komissio on EU:n toimeenpaneva elin. Se ajaa koko Euroopan unionin etuja. Komissio on sitoutunut tekemään Euroopasta terveemmän ja turvallisemman paikan, jossa kansalaiset voivat luottaa siihen, että heidän etujaan suojellaan.

Lue lisää rokottamista koskevista Euroopan komission toimista

Lue lisää terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosastosta, joka on elintarviketurvallisuudesta ja kansanterveyspolitiikasta vastaava komission osasto

ECDC logo

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) on EU:n tieteellinen virasto, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan kykyä puolustautua tartuntatauteja vastaan. Rokotuksin ehkäistävissä olevien tautien torjunnan osalta ECDC antaa säännöllisesti seurantatietoja ja tieteellistä neuvontaa rokotuksista. Se myös seuraa tautiepidemioita ja laatii aineistoa rokotussuojasta viestinnän tueksi. 

ECDC ylläpitää myös Vaccine Scheduler -verkkotyökalua. Se on vuorovaikutteinen alusta, josta näkee kaikkien EU:n jäsenvaltioiden rokotusohjelmat.

Käy ECDC:n verkkosivustolla

EMA logo

Euroopan lääkevirasto

Euroopan lääkevirasto (EMA) vastaa lääkkeiden tieteellisestä arvioinnista, valvonnasta ja turvallisuuden seurannasta EU:ssa. EMA varmistaa rokotteiden tehon, laadun ja turvallisuuden. EMA ja sen tieteelliset komiteat tutkivat kaikki saatavilla olevat tiedot ja arvioivat rokotteiden edut ja riskit ennen niiden hyväksymistä ja markkinointia EU:ssa. EMA työskentelee tiiviisti eurooppalaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa ja jakaa tietoa rokotteista ja hyvistä käytännöistä.

Käy EMAn verkkosivustolla

Vaccine Safety Net

Rokotustietojärjestelmän verkkosivusto on osa Vaccine Safety Net (VSN) -verkostoa. VSN on Maailman terveysjärjestön perustama maailmanlaajuinen verkkosivustojen verkosto, joka tarjoaa luotettavaa tietoa rokotteiden turvallisuudesta.

Ota yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen evip@ecdc.europa.eu

[1] Rokotustietojärjestelmä on Euroopan unionin aloite, joka perustuu joulukuussa 2018 hyväksyttyyn neuvoston suositukseen yhteistyön tehostamisesta rokotuksin ehkäistävissä olevien tautien torjunnassa.

[2] Euroopan komissiolla, ECDC:llä ja EMAlla on käytössään mekanismit puolueettomuuden varmistamiseksi. Henkilöstöä ja asiantuntijoita vaaditaan ilmoittamaan mahdollisista henkilökohtaisista tai liiketoimintaan tai organisaatioon liittyvistä etunäkökohdista, jotka voisivat vaarantaa heidän puolueettomuutensa. Näin varmistetaan, että henkilöstö ja asiantuntijat eivät tehtäviä suorittaessaan ole tekemisissä asioiden kanssa, joissa heillä voi olla suoraan tai epäsuorasti etunäkökohta, joka voisi haitata heidän puolueettomuuttaan.

Page last updated 22 Toukokuu 2023