Covid-19-rokotteet

Euroopan unioni vastaa sen varmistamisesta, että turvalliset ja tehokkaat covid-19-rokotteet saadaan yleiseen käyttöön EU-maissa ja ETA-alueella. Euroopan komissio myöntää myyntiluvan covid-19-rokotteille Euroopan lääkeviraston (EMA) arvioinnin ja EU:n jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen. Ensimmäiset rokotteet annettiin vuoden 2020 lopussa.

Miten covid-19-rokotteet vaikuttavat

Covid-19-rokotteet ehkäisevät covid-19-tautia käynnistämällä immuunivasteen.

Useimmat covid-19-rokotteet käynnistävät immuunivasteen reagoimalla pieneen osaan SARS-CoV-2-koronavirusta. SARS-CoV-2 on virus, joka aiheuttaa covid-19-taudin.

Jos covid-19-rokotteen saanut henkilö saa myöhemmin virustartunnan, immuunijärjestelmä tunnistaa viruksen.

Rokotetun henkilön immuunijärjestelmä suojaa covid-19-taudilta, koska se on valmis torjumaan viruksen.

Lisätietoja Miten rokotteet vaikuttavat?

Covid-19-rokotteiden kehittäminen ja hyväksyminen

Covid-19-rokotteet kehitetään samoja laatua, turvallisuutta ja tehoa koskevia lakisääteisiä vaatimuksia noudattaen kuin muutkin rokotteet.

Muiden rokotteiden tavoin covid-19-rokotteiden vaikutukset testataan ensin laboratoriossa, myös eläimillä, ja sen jälkeen vapaaehtoisilla henkilöillä.

Euroopan lääkevirasto (EMA) arvioi covid-19-rokotteet samojen tiukkojen vaatimusten mukaisesti kuin kaikki muutkin rokotteet ennen kuin ne voidaan saattaa markkinoille. Lue lisää rokotteiden hyväksymisestä Euroopan unionissa.

Covid-19-rokotteissa poikkeavaa on se, että kehitys ja hyväksyntä tapahtuvat paljon nopeammin, koska virus on kansanterveydellinen uhka.

Euroopan lääkevirasto arvioi covid-19-rokotteita kehittävien yritysten laadullisesti korkeatasoisia hakemuksia lyhimmässä mahdollisessa ajassa varmistaen samalla päätöstensä luotettavuuden. Tässä tehtävässään se

  • antaa ohjeita auttaakseen covid-19-rokotteiden kehittäjiä hyväksynnän hakemisen valmistelussa
  • ottaa käyttöön nopeat arviointimenettelyt
  • arvioi keskeiset tiedot covid-19-rokotteista heti, kun ne ovat saatavilla.

 

Covid-19-rokotteen turvallisuuden ja tehokkuuden seuranta

EU seuraa jatkuvasti covid-19-rokotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta.

Euroopan lääkevirasto seuraa näiden rokotteiden haittavaikutuksia, kuten se tekee kaikkien rokotteiden kohdalla.

Samanaikaisesti Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) seuraa tiiviisti covid-19-rokotteiden tehokkuutta.

Näin EU voi havainnoida ja arvioida covid-19-rokotteen hyödyistä ja turvallisuudesta saatavat uudet tiedot viipymättä. Täten varmistetaan, että mahdolliset riskit havaitaan ja hallitaan mahdollisimman nopeasti, ks. Rokotteiden turvallisuuden valvonta ja haittavaikutuksista ilmoittaminen.

 

 

Euroopan unionissa käyttöön hyväksytyt rokotteet

Asiaan liittyvä sisältö

Covid-19

Keskeistä tietoa covid-19-taudin oireista, komplikaatioista, pitkittyneestä covidista, taudin leviämisestä sekä riskitekijöistä.

Page last updated 24 Mar 2022