Otsused Euroopa riikides kasutatavate vaktsiinide kohta

elderly lady being vaccinated

Iga Euroopa riik otsustab, mis vaktsiinid on riiklikus vaktsineerimiskavas ja mida rahastab riiklik tervishoiusüsteem. Otsused põhinevad kohalikel tingimustel (nt haiguse sagedus) ja majandusteguritel.

Enamiku ELi/EMP riikide riiklikes vaktsineerimiskavades on vaktsiinid kuni 20 haiguse vastu, mida saavad teatud vanuserühmad. Lisaks soovitatakse vaktsiine kaitseks muude haiguste eest riskirühmadele, näiteks krooniliste terviseprobleemidega inimestele või teatud piirkondadesse reisijatele.

Mõni vaktsiin kaitseb ainult ühe ja mõni mitme haiguse vastu. Mõnikord võidakse vaktsineerida mitme vaktsiiniga korraga mitme nakkushaiguse vastu. Vaktsiinide kooskasutamine on hästi tõendatud ning põhineb selle kasulikkuse ja ohutuse teaduslikel uuringutel.

Riikide vaktsineerimiskavade lisateave: vt ECDC vaktsineerimisgraafik ja ELi/EMP riikides toimuva vaktsineerimise ametlikud veebilehed.

Vaktsineerimise kasulikkus

Vaktsiinid ennetavad haigusi, mis võivad põhjustada terviseprobleeme, puudeid või surma. Paljud haigused esinevad nüüd tänu vaktsineerimisele harva.

Vaktsiinide efektiivsus

Heakskiidetud vaktsiinid aitavad tõhusalt ennetada haigusi ja raskeid sümptomeid ning vähendada nakkuse levikut.

Page last updated 13 Märts 2020