COVID-19 vaktsiinid

Euroopa Liit vastutab ohutute ja efektiivsete COVID-19 vaktsiinide üldsuseni jõudmise eest ELis/EMPs. Euroopa Komisjon andis COVID-19 vaktsiinide müügiload pärast Euroopa Ravimiameti hinnangut ja konsulteerimist ELi liikmesriikidega. Esimesed vaktsiinid manustati 2020. aasta lõpus.

Kuidas COVID-19 vaktsiinid toimivad

COVID-19 vaktsiinid ennetavad COVID-19 haigust immuunvastuse tekitamisega.

Enamik COVID-19 vaktsiine tekitab immuunvastuse SARS-CoV-2 väga väikese fragmendi vastu. SARS-CoV-2 on COVID-19 haigust põhjustav viirus.

Kui COVID-19 vaktsiini saanud inimene nakatub hiljem selle viirusega, tunneb immuunsüsteem viiruse ära.

Et immuunsüsteem on juba valmis viirust ründama, suudab see kaitsta organismi viiruse ja COVID-19 haiguse eest.

Lisateave on jaotises Kuidas vaktsiinid toimivad?

COVID-19 vaktsiinide väljatöötamine ja heakskiitmine

COVID-19 vaktsiine arendatakse järgides samu õiguslikke kvaliteedi-, ohutus- ja efektiivsusnõudeid nagu kõigi teiste vaktsiinide korral.

Nagu kõiki vaktsiine, kontrollitakse ka COVID-19 vaktsiinide efektiivsust esmalt laboris, sealhulgas loomuuringutega, ja seejärel vabatahtlikel inimestel.

Euroopa Ravimiamet (EMA) hindab COVID-19 vaktsiine enne kasutamiseks vabastamist samade kõrgete standardite alusel nagu kõiki teisi vaktsiine. Lisateave: vt „Vaktsiinide heakskiitmine Euroopa Liidus“.

COVID-19 vaktsiinide korral on erinev see, et nende väljatöötamine ja võimalik heakskiitmine toimub viiruse põhjustatud rahvatervisealase hädaolukorra tõttu palju kiiremini.

Euroopa Ravimiamet hindab COVID-19 vaktsiine arendavate ettevõtete kvaliteetseid taotlusi võimalikult lühikese aja jooksul, tagades samas oma otsuste usaldusväärsuse. Selleks teeb ta järgmist:

  • juhendab COVID-19 vaktsiinide arendajaid, kuidas valmistada ette vaktsiini heakskiitmise taotlust;
  • kasutab kiireid läbivaatamismenetlusi;
  • hindab COVID-19 vaktsiinide põhiandmeid kohe, kui need muutuvad kättesaadavaks.

 

COVID-19 vaktsiinide ohutuse ja efektiivsuse järelevalve

EL jälgib pidevalt COVID-19 vaktsiinide ohutust ja efektiivsust.

Nagu kõigi vaktsiinide korral, jälgib Euroopa Ravimiamet pidevalt nende vaktsiinide kõrvalnähte.

Paralleelselt teeb Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) intensiivset järelevalvet COVID-19 vaktsiinide efektiivsuse üle.

See võimaldab ELil kiiresti tuvastada ja hinnata COVID-19 vaktsiinide kasulikkuse ja ohutuse uut teavet. See tagab, et kõik võimalikud riskid avastatakse ja neid hallatakse võimalikult kiiresti: vt „Vaktsiinide ohutuse seire ja kõrvalnähtude teatamine“

 

 

Euroopa Liidus müügiloa saanud vaktsiinid

Seonduv sisu

COVID-19

Olulised faktid COVID-19, selle sümptomite ja tüsistuste, pikaajalise COVID-19, haiguse levikumehhanismi ja riskitegurite kohta.

Page last updated 24 Nov 2022