Συστατικά του εμβολίου

Vaccine components

Εκτός από ένα ή περισσότερα αντιγόνα, μπορεί να υπάρχουν και άλλα συστατικά σε ένα εμβόλιο, ανάλογα με τον τύπο του εμβολίου.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

  • σταθεροποιητές: για τη διατήρηση της σταθερότητας των συστατικών του εμβολίου·
  • ανοσοενισχυτικές ουσίες: βελτιώνουν την ανοσοαπόκριση στο εμβόλιο καθιστώντας την αντίδραση ισχυρότερη, ταχύτερη και με μεγαλύτερη διάρκεια με την πάροδο του χρόνου — ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το αλουμίνιο·
  • έκδοχα: πρόκειται για αδρανή συστατικά, όπως το νερό, ή το χλωριούχο νάτριο (αλάτι), καθώς και συντηρητικά ή σταθεροποιητές που βοηθούν το εμβόλιο να παραμείνει αναλλοίωτο κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, διατηρώντας έτσι τη δραστικότητά του.

Όλες οι ουσίες των εμβολίων ελέγχονται συνεχώς ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία τους σε επίπεδα που έχουν αποδειχθεί ασφαλή. Οι ρυθμιστικές αρχές ελέγχουν εάν τα οφέλη των εμβολίων αντισταθμίζουν τον κίνδυνο εκδήλωσης ανεπιθύμητων ενεργειών.

Σε ορισμένους τύπους εμβολίων μπορεί να υπάρχουν επίσης ιχνοποσότητες άλλων ουσιών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παρασκευής, όπως η ωολευκωματίνη (μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα αυγά) ή η νεομυκίνη (αντιβιοτικό).

Κάθε φορά που οι ουσίες αυτές μπορεί να περιέχονται σε επίπεδα που ενδέχεται να ενεργοποιήσουν την αντίδραση ενός ευαίσθητου ή αλλεργικού ατόμου, η παρουσία τους δηλώνεται στις πληροφορίες που παρέχονται στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και στους ασθενείς σχετικά με το εμβόλιο. Για παράδειγμα το φύλλο οδηγιών χρήσης αναφέρει εάν υπάρχουν ειδικές προφυλάξεις για τη χρήση του εμβολίου σε άτομα με ορισμένες αλλεργίες, όπως είναι τα εμβόλια που περιέχουν ίχνη αυγού για τα άτομα που έχουν αλλεργία στο αυγό.

Page last updated 30 Απρ 2021