Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων

woman being vaccinated
© iStock

Η ικανότητα του εμβολίου να προλαμβάνει μια συγκεκριμένη ασθένεια καθορίζει την αποτελεσματικότητά του. Τα εγκεκριμένα εμβόλια είναι αποτελεσματικά για την πρόληψη των ασθενειών και την προστασία του πληθυσμού όταν χορηγούνται σωστά.

Όπως συμβαίνει με κάθε φάρμακο, κανένα εμβόλιο δεν είναι 100 % αποτελεσματικό σε κάθε εμβολιαζόμενο άτομο. Η αποτελεσματικότητα σε ένα άτομο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Η ηλικία του
  • άλλες ασθένειες ή παθήσεις που μπορεί να έχει
  • ο χρόνος που μεσολαβεί μετά τον εμβολιασμό
  • η προηγούμενη επαφή με την ασθένεια
  • ο τρόπος χορήγησης του εμβολίου
  • το εμβόλιο.

Για παράδειγμα, το εμβόλιο κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς (MMR) είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. Συνήθως παρέχει δια βίου προστασία και είναι αποτελεσματικό σε ποσοστό περίπου 97-99 % στα υγιή παιδιά που λαμβάνουν δύο δόσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα άτομο μπορεί να προσβληθεί από μια ασθένεια παρά το ότι μπορεί να έχει εμβολιαστεί με τις συνιστώμενες δόσεις του αντίστοιχου εμβολίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα άτομα δεν αναπτύσσουν επαρκή προστασία κατά της νόσου ή ότι η ανοσία τους μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, τα συμπτώματα των ατόμων αυτών είναι συχνά ηπιότερα απ’ ό,τι θα ήταν χωρίς εμβολιασμό. Είναι επίσης λιγότερο πιθανό να μολύνουν άλλους.

Οφέλη από τον εμβολιασμό

Τα εμβόλια προλαμβάνουν ασθένειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, αναπηρίες ή θάνατο. Πολλές ασθένειες είναι πλέον σπάνιες λόγω του εμβολιασμού

Η έγκριση των εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πληροφορίες σχετικά με την έγκριση εμβολίων, τις δοκιμές και την επιστημονική αξιολόγηση από τις αρχές, με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας.