Ενημερωτικό γράφημα - Πώς δρουν κατά της COVID-19 τα πρωτεϊνικά εμβόλια

Γράφημα πληροφοριών

Αυτό το ενημερωτικό γράφημα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πρωτεϊνικά εμβόλια κατά της νόσου COVID-19.

Ενημερωτικό γράφημα - Πώς δρουν κατά της COVID-19 τα πρωτεϊνικά εμβόλια