Ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις ασθένειες

disease illustration

Στις μέρες μας, πολλές ασθένειες μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό. Χάρη στον εμβολιασμό, οι άνθρωποι μπορούν να προστατεύονται από ασθένειες που θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές συνέπειες για την υγεία τους. Ο εμβολιασμός επίσης μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης των ασθενειών μεταξύ των μελών της οικογένειας, των συμμαθητών ή των συναδέλφων, των φίλων και των γειτόνων καθώς και άλλων ατόμων της κοινότητας. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αναπτυχθούν εμβόλια που θα παρέχουν προστασία ενάντια σε ακόμη περισσότερες ασθένειες.

Για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό, συμβουλευθείτε τα ενημερωτικά δελτία που διατίθενται στη συνέχεια. Κάθε ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει βασικά στοιχεία σχετικά με μια ασθένεια και παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπτώματα, τις επιπλοκές, τον τρόπο εξάπλωσης της ασθένειας, τα άτομα που κινδυνεύουν, τους τρόπους πρόληψης και θεραπείας.

Επί του παρόντος υπάρχουν διαθέσιμα ενημερωτικά δελτία για διάφορες ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό καθώς και για τη νόσο COVID-19. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα περιληφθούν περισσότερα ενημερωτικά δελτία.

COVID-19

Βασικά στοιχεία σχετικά με τη νόσο COVID-19, συμπτώματα, επιπλοκές, μακροχρόνια νόσος COVID-19, τρόπος εξάπλωσης και παράγοντες κινδύνου.

RSV

Βασικά στοιχεία σχετικά με τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV): συμπτώματα, επιπλοκές, παράγοντες κινδύνου, τρόπος εξάπλωσης, πρόληψη, εμβολιασμός και θεραπεία.

Γρίπη

Βασικά στοιχεία σχετικά με τη γρίπη: συμπτώματα, επιπλοκές, παράγοντες κινδύνου, τρόπος εξάπλωσης, πρόληψη και θεραπεία.

Διφθερίτιδα

Βασικά στοιχεία για τον ιό διφθερίτιδα, συμπτώματα, επιπλοκές, παράγοντες κινδύνου, τρόπος εξάπλωσης, πρόληψη και θεραπεία.

Εγκεφαλίτιδα από κρότωνες

Βασικά στοιχεία για την εγκεφαλίτιδα από κρότωνες, συμπτώματα, επιπλοκές, παράγοντες κινδύνου, τρόπος εξάπλωσης, πρόληψη και θεραπεία.

Έρπητας ζωστήρας

Βασικά στοιχεία για τον έρπητα ζωστήρα, τα συμπτώματα, οι επιπλοκές, οι παράγοντες κινδύνου, ο τρόπος μετάδοσης, η πρόληψη και η θεραπεία

Ερυθρά

Βασικά στοιχεία σχετικά με την ερυθρά, συμπτώματα, επιπλοκές, παράγοντες κινδύνου, τρόπος εξάπλωσης, πρόληψη και θεραπεία.

Ευλογιά των πιθήκων

Βασικά στοιχεία για την ευλογιά των πιθήκων, συμπτώματα, επιπλοκές, παράγοντες κινδύνου, τρόπος εξάπλωσης, πρόληψη και θεραπεία.

Ηπατίτιδα Α

Βασικά στοιχεία για την ηπατίτιδα Α, τα συμπτώματα, οι επιπλοκές, οι παράγοντες κινδύνου, ο τρόπος μετάδοσης, η πρόληψη και η θεραπεία.

Ηπατίτιδα Β

Βασικά στοιχεία για την ηπατίτιδα Β, τα συμπτώματα, οι επιπλοκές, οι παράγοντες κινδύνου, ο τρόπος μετάδοσης, η πρόληψη και η θεραπεία.

Ιλαρά

Βασικά στοιχεία σχετικά με την ιλαρά, συμπτώματα, επιπλοκές, παράγοντες κινδύνου, τρόπος εξάπλωσης, πρόληψη και θεραπεία.

Κοκκύτης

Βασικά στοιχεία για τον κοκκύτη, συμπτώματα, επιπλοκές, παράγοντες κινδύνου, τρόπος εξάπλωσης, πρόληψη και θεραπεία.

Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος

Βασικά στοιχεία για την μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο, συμπτώματα, επιπλοκές, παράγοντες κινδύνου, τρόπος εξάπλωσης, πρόληψη και θεραπεία.

Πολιομυελίτιδα

Βασικά στοιχεία για την πολιομυελίτιδα, συμπτώματα, επιπλοκές, παράγοντες κινδύνου, τρόπος εξάπλωσης, πρόληψη και θεραπεία.

Φυματίωση

Βασικά στοιχεία για τη φυματίωση, τα συμπτώματα, οι επιπλοκές, οι παράγοντες κινδύνου, ο τρόπος μετάδοσης, η πρόληψη και η θεραπεία.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που περιέχονται στα παρόντα ενημερωτικά δελτία προορίζονται για τη γενική ενημέρωση του κοινού και δεν πρέπει να υποκαθιστούν την εξειδικευμένη γνώση και κρίση των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας.