Αξιόπιστες πηγές

Κατά την εξέταση των πληροφοριών που αφορούν την υγεία, μπορεί να είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η ποιότητα και η ακρίβεια των συλλεχθέντων πληροφοριών. Λόγω της πληθώρας πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον εμβολιασμό, οι άνθρωποι μερικές φορές μπορεί να νιώθουν αποπροσανατολισμένοι.

Μπορεί να διερωτώνται πού μπορούν να βρουν ακριβείς πληροφορίες, ποιοι βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία των πληροφοριών που εντοπίζουν και, επίσης, εάν οι πληροφορίες τεκμηριώνονται με επιστημονικά στοιχεία.

Το τμήμα αυτό παρέχει συνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους άλλων οργανισμών υγείας σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές πληροφοριών, όπως:

Το Δίκτυο Ασφαλείας Εμβολίων

Το Δίκτυο Ασφαλείας Εμβολίων (VSN) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο δικτυακών τόπων, που δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το οποίο παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την ασφάλεια των εμβολίων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στο δίκτυο: https://vaccinesafetynet.org. Πληροφορίες και σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους των μελών του VSN είναι διαθέσιμοι στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/network.

Το παρόν βίντεο είναι διαθέσιμο σε 24 γλώσσες της ΕΕ. Ρυθμίστε τους υπότιτλους στη γλώσσα σας.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οργανισμοί της ΕΕ

Επίσημοι δικτυακοί τόποι από χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ

Ακολουθούν σύνδεσμοι προς επίσημους δικτυακούς τόπους με πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό, από οργανώσεις δημόσιας υγείας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 

Αυστρία

Βέλγιο

Κροατία

Τσεχική Δημοκρατία

Δανία

Εσθονία

Φινλανδία

Γαλλία

Γερμανία

Ελλάδα

Ουγγαρία

Ισλανδία

Ιρλανδία

Ιταλία

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Κάτω Χώρες

Νορβηγία

Πολωνία

Πορτογαλία

Σλοβακία

Σλοβενία

Ισπανία

Σουηδία

Page last updated 13 Μαρ 2020