Vaccinationsprogrammer i EU/EØS

Old man with the kids
© iStock

Hvert EU-/EØS-land er ansvarligt for sin egen nationale folkesundhedspolitik, herunder det nationale immuniserings- og vaccinationsprogram. Der kan findes information om de nationale vaccinationsprogrammer i EU/EØS i ECDC's vaccineplanlægningsværktøj.

Der er forskel på, hvordan landene tilrettelægger deres vaccinationsprogrammer, og programmerne er derfor ensartede, men ikke identiske, i de forskellige EU-/EØS-lande. Der kan bl.a. være forskel på, hvilken alders- eller befolkningsgruppe, der skal vaccineres (f.eks. alle børn i en vis alder eller kun personer i en særlig risikogruppe), den bestemte type vaccine (f.eks. kan indholdsstofferne variere), antal doser og interval, og om vaccinen gives alene eller i kombination med andre.

Faktorerne bag disse forskelle, er bl.a. sygdomsbyrden, sygdommens udbredelse og tendensen i forskellige lande, sundhedsvæsenets ressourcer og struktur, politiske og kulturelle faktorer samt vaccinationsprogrammets tilpasningsevne.

Forskellene mellem vaccinationsprogrammerne betyder ikke, at nogle er bedre end andre, de er blot tilpasset forskellige omstændigheder og sundhedssystemer. Der er sikret det samme niveau af beskyttelse i alle EU-/EØS-lande. Vaccinerne i de nationale programmer gives inden for passende tidsrammer for at sikre hensigtsmæssig beskyttelse.

Børnevaccinationsprogrammerne i alle EU-/EØS-lande indeholder vaccination mod:

 • mæslinger
 • fåresyge
 • røde hunde
 • difteri
 • stivkrampe
 • kighoste
 • polio
 • Haemophilus influenzae type B
 • human papillomavirus (piger i puberteten/før puberteten).

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler vaccination mod hepatitis B som en del af det universelle børnevaccinationsprogram, men i nogle EU-/EØS-lande vaccineres kun børn, som har høj risiko for infektion, og voksne i hovedrisikogrupperne.

Børn tilbydes i nogle EU-/EØS-lande beskyttelse gennem vaccination mod:

 • hepatitis A
 • influenza
 • invasiv sygdom forårsaget af Neisseria meningitidis
 • invasiv sygdom forårsaget af Streptococcus pneumoniae
 • rotavirus
 • tuberkulose
 • skoldkopper

Desuden har alle EU-/EØS-lande anbefalinger for sæsonbetinget influenza til ældre og hovedrisikogrupperne.

EU er i gang med at undersøge mulighederne for at harmonisere de nationale vaccinationsprogrammer yderligere. EU-Rådet fremsatte den 7. december 2018 en henstilling (EN) om et styrket samarbejde mod sygdomme, der kan forebygges ved vaccination, som omfatter undersøgelse af mulighederne for et EU-basisvaccinationsskema. ECDC er i gang med at udarbejde en vurdering af dette i samarbejde med de offentlige nationale sundhedsmyndigheder i hele EU.

Formålet er at gøre de nationale vaccinationsprogrammer mere kompatible og fremme lige adgang til vaccination for alle i EU. Det kunne muligvis løse problemer for personer, der flytter til andre EU-lande, og som f.eks. skal tilpasse sig et andet vaccinationsprogram (herunder hvor mange boosterdoser, der skal gives, og hvornår) eller mangler en vaccination.

Page last updated 13 mar 2020