Fordelene ved vaccination for enkeltpersoner

a girl with a newborn child
© iStock

Vaccination beskytter enkeltpersoner mod sygdomme, der kan have alvorlige konsekvenser for deres helbred, f.eks.:

  • difteri, som 1 ud af 10 ramte dør af, selv ved behandling (1);
  • næsten 9 ud af 10 spædbørn, som fødes af mødre, som har haft røde hunde i starten af graviditeten, får kongenit rubellasyndrom (som bl.a. kan medføre døvhed, grå stær og indlæringsvanskeligheder) (2);
  • meningokoksygdom, som 1 ud af 10 ramte dør af, selv ved tidlig diagnose og behandling, og hvor der f.eks. forekommer neurologiske problemer, hørehæmning og amputation hos op til 20 % af dem, der overlever (3);
  • mæslinger er yderst smitsomt, og 3 ud af 10 smittede udvikler komplikationer (4), som bl.a. kan omfatte øreinfektioner, diarré, lungebetændelse og encephalitis (hjernebetændelse);
  • kighoste kan være særlig alvorligt hos spædbørn og forårsager hosteanfald, som kan forekomme i op til to måneder. Komplikationerne omfatter lungebetændelse, encefalopati (en hjernesygdom), anfald og sågar død (5).

Denne liste med eksempler omfatter sygdomme, der vaccineres imod i de nationale vaccinationsprogrammer, og/eller hvor personer, som vurderes at være i større risiko for at få sygdommen, vaccineres.

--------------------------------------------------------------------

Referencer:

(1) ECDC's faktablad — difteri (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/diphtheria/facts

(2) ECDC's faktablad — kongenit rubellasyndrom (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/congenital-rubella-syndrome/facts

(3) ECDC's faktablad — meningokoksygdom (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/meningococcal-disease/factsheet

(4) De amerikanske centre for kontrol med sygdommes "Pink Book" — mæslinger (EN): https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html

(5) ECDC's faktablad — kighoste (EN): https://www.ecdc.europa.eu/en/pertussis/facts

Hvornår skal man vaccineres?

Find nationale vaccinationsplaner for EU/EØS-lande, der tilbyder vaccinationer til bestemte alders- og befolkningsgrupper.

Page last updated 13 mar 2020