Polio

Faktablad

Hvad er polio?

Poliomyelitis er en virussygdom, der angriber centralnervesystemet. Den har gennem historien været en væsentlig årsag til dødsfald, akut lammelse og livslang invaliditet.

I 1988 vedtog Verdenssundhedsorganisationen en resolution med det formål at bekæmpe polio. Med vaccinationsprogrammer i stor målestok er det lykkedes at udrydde vild poliovirus de fleste steder i verden, og der gøres en løbende forebyggelsesindsats i de få lande, hvor sygdommen stadig cirkulerer.

Vaccination er afgørende for bekæmpelsen af polio, og målet er at opnå en poliofri verden.

Image of woman with fever

Hvad er symptomerne på polio?

Følgerne af smitte med polio kan variere fra symptomløshed til lammelse og død.

 • Ca. 70 % af alle, der smittes med polio, oplever ingen symptomer.
 • Ca. 25 % oplever kun milde symptomer (f.eks. feber, hovedpine, opkastning og diarré).
 • Lammelse forekommer i mindre end 1 % af alle smittetilfælde og kan medføre permanent invaliditet og død. Indledningsvis ses symptomer på meningitis efterfulgt af svære muskelsmerter og nedsat følesans og bevægelighed forskellige steder i kroppen. Efter én til to dage indtræffer der svækkelse og lammelse. Alle kombinationer af lemmer kan lammes, men underekstremiteterne påvirkes oftest.
Image of man in wheelchair

Hvilke komplikationer er der ved polio?

5-15 % af alle personer med lammelse dør, fordi vejrtrækningsmusklerne sættes ud af funktion. To tredjedele oplever vedvarende svækkelse. I sjældne tilfælde kan poliovirus forårsage hjernebetændelse.

Hvordan spredes polio?

Polio er meget smitsom – sygdommen overføres let fra den ene person til den anden. Virusset overføres ved kontaminering af hænder, gennem husholdningsredskaber, mad og vand med fækalt materiale fra en smittet person og via dråber eller aerosoler fra halsen af en smittet person.

Hvem er i risiko for polio?

Alle ikkevaccinerede personer kan blive smittet med poliovirus. Spædbørn under seks måneder kan have en vis immunitet, der er overført fra moderen, men børn under fem år er i størst risiko for at blive smittet.

Faktorer, der bidrager til spredningen af polio, er bl.a.:

 • høj befolkningstæthed
 • ringe sundhedsinfrastruktur
 • ringe sanitet
 • høj forekomst af sygdomme, der giver diarré
 • lav poliovaccinationsdækning.
Baby being vaccinated

Hvordan kan polio forebygges?

Polio kan ikke helbredes. Sygdommen kan kun forebygges ved immunisering. Man kan blive immun efter vaccination eller efter at have været smittet med virusset.

Der findes to typer vaccine: en inaktiveret poliovirusvaccine (IPV) og en levende, svækket oral poliovaccine (OPV). Begge er meget effektive mod poliovirus.

OPV anvendes ikke i EU, men den tages stadig i brug i visse lande, hvor vild poliovirus overføres, for at bekæmpe udbrud. OPV er sikker og effektiv og standser spredningen af polio.

Dog kan det levende svækkede virus i OPV i sjældne tilfælde og kun blandt befolkningsgrupper med lav vaccinationsdækning cirkulere i et samfund i længere tid og mutere til en form, der forårsager lammelse. Dette betyder ikke, at vild poliovirus er brudt ud igen. Som følge heraf er der en verdensomspændende proces i gang for snarest muligt at standse brugen af denne type vaccine, når overførslen af vild poliovirus er standset.

Poliovaccination med IPV indgår i de sædvanlige immuniseringsprogrammer for børn i EU's medlemsstater. IPV-vaccinen kan gives alene eller i kombination med andre vacciner (f.eks. difteri, stivkrampe, kighoste, hepatitis B og Haemophilus influenzae type b).

Overførsel af polio kan desuden nedbringes ved hjælp af:

 • ren vandforsyning
 • forbedret hygiejnepraksis
 • bedre sanitet.

Hvordan behandles polio?

Der findes ingen specifik behandling for akut poliomyelitis, kun behandling af symptomerne. Permanent poliolammelse er uoprettelig. Behandling kan dog forbedre mobiliteten.

Page last updated 3 okt 2022