Covid-19-vacciner

Den Europæiske Union er ansvarlig for, at der når sikre og effektive covid-19-vacciner ud til offentligheden i EU/EØS. Europa-Kommissionen godkender covid-19-vacciner efter en evaluering foretaget af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og høring af EU-medlemsstaterne. De første vacciner blev givet i slutningen af 2020.

Sådan virker covid-19-vacciner

Covid-19-vacciner forebygger covid-19 ved at udløse en immunrespons.

De fleste covid-19-vacciner udløser en immunrespons, når de udsættes for et meget lille fragment med SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 er det virus, der forårsager covid-19.

Hvis en person, der er vaccineret mod covid-19, senere smittes med virusset, genkender immunforsvaret virusset.

Da det allerede er forberedt på at angribe virusset, er personens immunforsvar i stand til at beskytte mod covid-19.

Få mere information på Sådan virker vacciner.

Udvikling og godkendelse af covid-19-vacciner

Covid-19-vacciner udvikles efter samme retlige krav om kvalitet, sikkerhed og effektivitet som alle andre vacciner.

Som alle vacciner testes covid-19-vaccinerne først i laboratoriet, bl.a. på dyr, og derefter på frivillige forsøgspersoner.

Først når Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har evalueret covid-19-vaccinerne efter de samme høje standarder som for alle andre vacciner, kan de frigives til brug. Læs mere om godkendelse af vacciner i Den Europæiske Union.

Covid-19-vacciner adskiller sig ved, at deres udvikling og godkendelse er stærkt fremskyndet på grund af den folkesundhedskrise, som virusset har medført.

EMA evaluerer ansøgninger af høj kvalitet fra virksomheder, der udvikler covid-19-vacciner på rekordtid, men træffer fortsat sine afgørelser på et solidt grundlag. Det sker ved at:

  • yde vejledning til udviklere af covid-19-vacciner før de ansøger om godkendelse
  • anvende procedurer for hurtig gennemgang
  • vurdere nøgledata om covid-19-vacciner, så snart de bliver tilgængelige.

 

Overvågning af sikkerheden og effektiviteten af covid-19-vacciner

EU overvåger løbende sikkerheden og effektiviteten af covid-19-vacciner.

EMA overvåger bivirkningerne ved disse vacciner som for alle vacciner.

Sideløbende hermed intensivovervåger Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) effektiviteten af covid-19-vacciner.

Dette sætter EU i stand til omgående at identificere og evaluere al indkommende information om fordelene ved og sikkerheden af covid-19-vacciner. Derved opdages og håndteres eventuelle risici så hurtigt som muligt: Se Overvågning af vaccinesikkerhed og indberetning af bivirkninger.

 

 

Vacciner, der er godkendt til anvendelse i Den Europæiske Union

Beslægtet indhold

Covid-19

Nøglefakta om covid-19, symptomer, komplikationer, langvarig covid-19, spredning og risikofaktorer.

Page last updated 24 nov 2022