Den europæiske vaccinationsinformationsportal (EVIP) er et EU-websted, der giver nøjagtig, objektiv og ajourført dokumentation om vacciner og vaccination generelt. Læs mere.

Covid-19

Nøglefakta om covid-19, symptomer, komplikationer, langvarig covid-19, spredning og risikofaktorer.

Difteri

Nøglefakta om difteri, symptomer, komplikationer, risikofaktorer, spredning, forebyggelse og behandling.

Denne video er tilgængelig på 24 sprog. Se undertekster på dit sprog.