Očkovací kalendáře v zemích EU/EHP

Old man with the kids
© iStock

Každá země EU/EHP odpovídá za svou vlastní vnitrostátní politiku veřejného zdraví, která zahrnuje vnitrostátní program imunizace a očkovací kalendář. Informace týkající se vnitrostátních očkovacích kalendářů jednotlivých zemí EU/EHP naleznete v nástroji střediska ECDC k plánování očkování ECDC Vaccine Scheduler.

Očkovací kalendáře jednotlivých zemí EU/EHP jsou podobné, nikoli totožné, neboť existují určité rozdíly ve způsobu jejich sestavování. Může se jednat o rozdíly ve věku či cílové populaci k očkování (například všechny děti určitého věku nebo pouze děti z určité rizikové skupiny), v konkrétním typu vakcíny (mohou se například lišit některé její složky), v počtu a načasování dávek a rovněž v tom, zda je vakcína podávána samostatně či v kombinaci s jinými vakcínami.

Mezi faktory způsobující tyto rozdíly může patřit odlišná zátěž, kterou představují jednotlivá onemocnění, rozšíření daného onemocnění a trendy v různých zemích, zdroje a struktury jednotlivých systémů zdravotní péče, politická a kulturní hlediska a rovněž míra přizpůsobivosti očkovacích programů.

To, že mezi očkovacími kalendáři existují rozdíly, neznamená, že některé z nich jsou lepší a jiné horší. Pouze zohledňují odlišné okolnosti a systémy zdravotní péče. Ve všech zemích EU/EHP je zajištěna stejná úroveň ochrany. Vakcíny v rámci vnitrostátních očkovacích kalendářů jsou podávány podle příslušných harmonogramů, aby byla zajištěna dostatečná ochrana.

Očkovací kalendáře dětí zahrnují ve všech zemích EU/EHP očkování proti těmto onemocněním:

 • spalničky,
 • příušnice,
 • zarděnky,
 • záškrt,
 • tetanus,
 • pertuse (černý kašel),
 • poliomyelitida,
 • Haemophilus influenzae typu B,
 • lidský papilomavirus (dospívající dívky a dívky v předpubertálním věku).

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje očkování proti hepatitidě B v rámci univerzálního očkovacího kalendáře dětí, avšak v některých zemích EU/EHP jsou očkovány pouze děti vysoce ohrožené infekcí a dospělé osoby z hlavních rizikových skupin.

V některých zemích EU/EHP zajišťuje očkování dětem ochranu proti těmto onemocněním:

 • hepatitida A,
 • chřipka,
 • invazivní onemocnění způsobené bakteriemi Neisseria meningitidis,
 • invazivní onemocnění způsobené bakteriemi Streptococcus pneumoniae,
 • rotavirus,
 • tuberkulóza,
 • plané neštovice (varicella).

Všechny země EU/EHP navíc vydaly svá doporučení pro sezónní chřipku u starších osob a hlavních rizikových skupin.

EU se zabývá další harmonizací vnitrostátních očkovacích kalendářů. Rada EU vydala dne 7. prosince 2018 doporučení (EN) o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním, přičemž jedním z nich je prozkoumat proveditelnost zavedení základního očkovacího kalendáře EU. Středisko ECDC ve spolupráci s vnitrostátními orgány v oblasti veřejného zdraví v celé EU vypracovává příslušné hodnocení.

Účelem základního očkovacího kalendáře EU má být zlepšení kompatibility vnitrostátních očkovacích kalendářů a podpora rovnosti v přístupu k očkování v rámci celé EU. Tím by se mohly případně vyřešit potíže osob, které se stěhují mezi jednotlivými zeměmi EU, například pokud jde o přizpůsobení se odlišným očkovacím kalendářům (včetně počtu a načasování posilovacích dávek vakcín) nebo vynechání očkování.

Kdy se vyvarovat očkování

Informace o tom, kdy se očkování nedoporučuje, a to také v případě alergií, poruch imunitního systému, probíhající léčby a těhotenství.

Page last updated 13 Bře 2020