Kdy se vyvarovat očkování

Pregnant woman
© iStock

U určitých osob může být vakcína kontraindikována, což znamená, že by jim neměla být podána. Možné kontraindikace by měly být vždy prodiskutovány s poskytovatelem zdravotní péče ještě před podáním vakcíny.

Vakcína je kontraindikována u osob, které jsou alergické na kteroukoli účinnou látku nebo složku vakcíny uvedenou v informacích o přípravku.

Kontraindikací dalších dávek vakcíny jsou předchozí „anafylaktické“ nebo jiné závažné alergické reakce po podání vakcíny. Anafylaxe je vzácná, prudká, extrémně alergická reakce, která může způsobit šok, otok a potíže s dýcháním. Obvykle se objevuje v průběhu několika minut po kontaktu s alergenem. Osobám, které prodělaly anafylaktickou nebo jinou závažnou alergickou reakci po podání určité vakcíny, by neměla být tato vakcína opětovně podána s výjimkou případů, kdy lze vakcínu jednoznačně vyloučit jako příčinu těchto reakcí.

Určité poruchy imunitního systému (například vrozené imunodeficience) nebo některé typy léčby (například chemoterapie, transplantace kostní dřeně či jiného orgánu nebo léčba vysokými dávkami steroidů) jsou kontraindikovány u některých vakcín, jako je vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, planým neštovicím nebo perorální vakcína proti tyfu.

V některých případech se doporučuje dokončit potřebná očkování před zahájením léčby, neboť v jejím průběhu může být pacient infekcí ohrožen ve větší míře. Pro pacienty s oslabenou imunitou je přínosem také plná proočkovanost osob v jejich okolí (například rodinných příslušníků, pečovatelů), neboť jsou tak rovněž nepřímo chráněni.

Podávání některých vakcín, například proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, je kontraindikováno v průběhu těhotenství. Je třeba vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby ženy byly očkovány veškerými běžně doporučovanými vakcínami ještě před dosažením plodného věku. Ženy v plodném věku by se měly obrátit na svého poskytovatele zdravotní péče, který jim objasní, které doporučené vakcíny je vhodné podat před otěhotněním, v průběhu těhotenství a po porodu.

Konkrétní vakcíny mohou být kontraindikovány i v jiných případech, proto je třeba se informovat u poskytovatele zdravotní péče.

Page last updated 13 Bře 2020