Záškrt

Informativní přehled

Co je záškrt?

Záškrt je závažné onemocnění způsobené bakterií Corynebacterium diphtheriae (v některých případech také bakterií Corynebacterium ulcerans), která se usadí na sliznici v hrdle a horních cestách dýchacích a může produkovat toxin postihující jiné orgány.

Image of woman with fever

Jaké jsou příznaky záškrtu?

U osob infikovaných bakteriemi záškrtu se mohou, ale nemusí rozvinout příznaky, jsou ale přenašeči bakterií a mohou infikovat jiné osoby.

  • Během několika prvních dnů nemoci bude mít většina osob se záškrtem infekci dýchacích cest, bolesti v krku a mírnou horečku. Lehké případy onemocnění nebudou mít další příznaky.
  • Je-li onemocnění závažnější, objevují se pablány. Pablána by mohla být lokální, například pouze na mandlích nebo v hltanu, nebo by mohla pokrývat širokou oblast dýchacích cest pacienta. U závažnějších případů může dojít ke zduření v oblasti krku a vytvoření „býčí“ šíje.
  • Záškrt může způsobit, že se na kůži objeví léze, které vytvářejí vředy pokryté šedou membránou, která se nehojí. Častější jsou u chudých osob a mezi bezdomovci nebo uživateli drog.

Jaké komplikace jsou spojené se záškrtem?

I při léčbě zemře přibližně 1 z 10 pacientů se záškrtem dýchacích cest. Nejčastější příčinou úmrtí na záškrt jsou srdeční problémy. Záškrt může také vyvolat uvolňování toxinů do oběhové soustavy a tkání. To může způsobit rozsáhlé poškození orgánů. Mohou se objevit také komplikace postihující srdce a neurologické komplikace, například paralýza.

woman coughs

Jak se záškrt šíří?

Záškrt se šíří kapénkami z dýchacích cest nakažené osoby, zejména kašlem nebo kýcháním. Pokud onemocnění postihuje kůži, může se šířit kontaktem s ranami nebo lézemi nakažené osoby.

Osoby s neléčeným záškrtem mohou být infekční až po dobu čtyř týdnů a osoby, které jsou nositeli jeho bakterie, mohou být infekční déle, a to i pokud nevykazují žádné příznaky.

Forma onemocnění, která postihuje kůži, se vyskytuje většinou u chudých osob a mezi bezdomovci nebo uživateli drog. Mezi rizikové faktory této infekce patří také cestování, těsný kontakt se skotem a konzumace nezpracovaných mléčných výrobků.

Kdo je ohrožen rizikem nákazy záškrtem?

Infekcí záškrtem jsou ohroženy osoby, které nejsou očkované a byly v těsném kontaktu s nakaženou osobou.

Baby being vaccinated

Jak lze záškrtu předcházet?

Proti záškrtu je dostupná účinná vakcína a hromadné očkování výraznou měrou snížilo počet případů v Evropě i na celém světě. Očkování proti záškrtu je součástí běžných imunizačních programů a vakcína se podává v kombinaci s vakcínami proti jiným onemocněním. Pokud však poklesne proočkovanost, počet případů záškrtu se může opět zvýšit.

Jak se záškrt léčí?

Záškrt může být léčen antitoxinem a antibiotiky. Osobám žijícím společně s osobou, která má záškrt, může být podávána preventivní dávka antibiotik.

Page last updated 3 Říj 2022