Dětská obrna

Informativní přehled

Co je dětská obrna?

Poliomyelitida je virové onemocnění, které působí na centrální nervovou soustavu. Z historického hlediska se jedná o hlavní příčinu úmrtí, akutní paralýzy a celoživotního zdravotního postižení.

V roce 1988 předložilo Světové zdravotnické shromáždění rezoluci za účelem vymýcení dětské obrny. Ve většině oblastí světa rozsáhlé očkovací programy divoký poliovirus úspěšně eliminovaly a pokračuje úsilí o zastavení přenosu dětské obrny, k němuž v několika zbývajících zemích ještě stále dochází.

V boji proti dětské obrně je zásadní očkování, cílem je dosáhnout světa bez dětské obrny.

Image of woman with fever

Jaké jsou příznaky dětské obrny?

Projevy poliovirové infekce se mohou výrazně lišit – od bezpříznakového průběhu až po paralýzu a smrt.

 • Přibližně 70 % osob infikovaných dětskou obrnou nevykazuje žádné příznaky.
 • Přibližně u 25 % se vyskytují pouze mírné příznaky (např. horečka, bolest hlavy, zvracení a průjem).
 • K ochrnutí dochází u méně než 1 % všech infikovaných a může vést k trvalé invaliditě a úmrtí. Začíná příznaky meningitidy, po nichž následuje silná bolest svalů a ztráta citlivosti a hybnosti v různých částech těla. Po jednom až dvou dnech se objevuje slabost a dochází k paralýze. Paralyzována může být jakákoli kombinace končetin, i když postiženy jsou především dolní končetiny.
Image of man in wheelchair

Jaké komplikace jsou spojené s dětskou obrnou?

U osob postižených paralýzou dochází v 5–15 % případů k úmrtí z důvodů imobilizace dýchacích svalů, dvě třetiny trpí trvalou slabostí. V ojedinělých případech může poliovirus způsobit zánět mozku.

Jak se dětská obrna šíří?

Dětská obrna je velmi nakažlivá, snadno se přenáší z jedné osoby na jinou. Virus se přenáší znečištěnýma rukama, nádobím, jídlem a vodou s výkaly nakažené osoby a kapénkami nebo aerosoly z hrdla nakažené osoby.

Kdo je ohrožen rizikem nákazy dětskou obrnou?

Poliovirem se mohou infikovat všechny osoby, které nejsou očkované. Děti mladší šesti měsíců mohou vykazovat určitou imunitní ochranu získanou od matky. Nejvyšší riziko nakažení je však u dětí mladších pěti let.

Mezi faktory přispívající k šíření dětské obrny patří:

 • vysoká hustota populace,
 • špatná infrastruktura ve zdravotnictví,
 • špatná sanitace,
 • vysoký výskyt onemocnění, která způsobují průjem,
 • nízká proočkovanost proti dětské obrně.

Jak lze dětské obrně předcházet?

Baby being vaccinated

Dětskou obrnu nelze vyléčit. Je možné jí pouze zabránit imunizací. Imunitu mohou lidé získat po očkování nebo poté, co byli infikováni virem.

K dispozici jsou dva typy vakcín: inaktivovaná vakcína proti dětské obrně (IPV) a živá atenuovaná ústy podávaná vakcína proti dětské obrně (OPV). Obě jsou proti polioviru vysoce účinné.

I když OPV vakcína se v EU nepoužívá, v některých zemích, ve kterých dochází k přenosu divokého polioviru, se ke zvládání nákazy stále ještě používá. Vakcína OPV je bezpečná a účinná a zastavuje šíření dětské obrny.

Ve vzácných případech a pouze v komunitách s nízkou imunitou však může živý oslabený virus z OPV vakcíny cirkulovat v komunitě po delší dobu a zmutovat do formy, která způsobuje paralýzu. To ale neznamená, že se znovu objevil divoký poliovirus. Z tohoto důvodu probíhá proces, aby se tento typ vakcíny na celém světě přestal co nejdříve používat, jakmile bude vymýcen přenos divokého polioviru.

Očkování proti dětské obrně pomocí vakcíny IPV je součástí rutinních programů imunizace dětí v členských státech EU. Vakcínu IPV lze podávat samostatně nebo v kombinaci s jinými vakcínami (např. proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hepatitidě B a Haemophilus influenzae typu b).

Ke snížení přenosu dětské obrny může rovněž přispět:

 • zajištění čisté vody,
 • zlepšení hygienických postupů,
 • lepší sanitace.

Jak se dětská obrna léčí?

Pro akutní poliomyelitidu není k dispozici žádná specifická léčba a její případy jsou zvládány léčbou příznaků. Trvalou paralýzu jako následek dětské obrny nelze zvrátit, léčba může pouze zlepšit pohyblivost.

Page last updated 3 Říj 2022