Informační listy o onemocněních

disease illustration

V současné době lze pomocí očkování předejít několika nemocem. Díky očkování mohou být lidé chráněni před nemocemi, které mohou mít závažné dopady na jejich zdraví. Očkování také snižuje riziko šíření onemocnění mezi rodinnými příslušníky, spolužáky nebo kolegy, kamarády, sousedy a dalšími lidmi v komunitě. Probíhá výzkum zaměřený na vývoj vakcín proti dalším nemocem.

Více informací o onemocněních, kterým se lze vyhnout očkováním, naleznete v informačních listech uvedených níže. Každý informační list poskytuje klíčová fakta o příslušném onemocnění, včetně přehledu příznaků a komplikací a také toho, jak se nemoc šíří, kdo jí je ohrožen, jak jí lze předcházet a jak ji lze léčit.

Nyní jsou k dispozici informační listy o několika onemocněních, jimž lze předcházet očkováním, a o onemocnění COVID-19. Další informační listy budou doplněny později.

Černý kašel

Klíčová fakta o černém kašli, příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci a léčbě

Chřipka

Klíčová fakta o chřipce, příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci a léčbě

Covid-19

Klíčová fakta o onemocnění covid-19, příznacích, komplikacích, dlouhodobé formě tohoto onemocnění, šíření a rizikových faktorech

Dětská obrna

Klíčová fakta o poliomyelitidě, příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci a léčbě

Hepatitida A

Klíčová fakta o hepatitidě A, příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci a léčbě

Hepatitida B

Klíčová fakta o hepatitidě B, příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci a léčbě

Meningokokové onemocnění

Klíčová fakta o meningokokovém onemocnění, příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci a léčbě

Mpox (opičí neštovice)

Klíčová fakta o mpox (opičích neštovicích), příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci a léčbě

Pásový opar

Klíčová fakta o příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci a léčbě pásového oparu

RSV

Klíčová fakta o příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci, očkování a léčbě infekce RSV

Spalničky

Klíčová fakta o spalničkách, příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci a léčbě

TBC

Klíčová fakta o tuberkulóze (TBC), jejích příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci a léčbě

Zarděnky

Klíčová fakta o zarděnkách, příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci a léčbě

Záškrt

Klíčová fakta o záškrtu, příznacích, komplikacích, rizikových faktorech, šíření, prevenci a léčbě

Poznámka: Účelem informací uvedených v těchto informačních listech je poskytnout obecné informace a neměly by sloužit jako náhrada odborných znalostí a úsudku zdravotnického pracovníka.