Jak vakcíny účinkují

Vakcíny působí tak, že stimulují reakci imunitního systému na virus nebo bakterii. Imunitní systém si tak vytváří „paměť“. Díky této imunologické paměti si tělo daný virus nebo bakterii „zapamatuje“ a dokáže se proti nim chránit a zabránit vzniku onemocnění, které způsobují.

Většina vakcín obsahuje oslabené nebo inaktivované (usmrcené) formy viru nebo bakterie (nebo jejich malou část), které nemohou způsobit onemocnění. Jedná se o takzvané antigeny.

Po podání vakcíny imunitní systém očkované osoby vyhodnotí antigen jako cizorodý. Tím se aktivují imunitní buňky, aby hubily viry nebo bakterie způsobující onemocnění a vytvářely proti nim protilátky.

Aktivují se také imunitní buňky (takzvané T-buňky a B-buňky) v krvi, v kostní dřeni a v celém těle.

Pokud očkovaná osoba přijde později do kontaktu se skutečným virem nebo bakterií, její imunitní systém si na ně „vzpomene“.

Bude schopen vytvářet odpovídající protilátky a rychle aktivovat správné imunitní buňky, aby virus či bakterii usmrtily, čímž danou osobu ochrání před onemocněním.

Různé vakcíny navozují různou úroveň ochrany. Délka ochrany závisí také na tom, proti jakému onemocnění se vakcína používá. Některé vakcíny dokáží chránit před onemocněním jen krátkou dobu a může být nutné přeočkování, jiné navodí imunitu na celý život.

Očkování nechrání pouze očkované osoby. Snížením rizika vystavení infekci se také nepřímo chrání neočkované osoby v komunitě, například děti, které jsou na očkování příliš malé, nebo osoby s oslabeným imunitním systémem.

K dosažení této kolektivní imunity je třeba, aby byl v dané oblasti očkován dostatečný počet osob.

Naopak lidé, kteří získají imunitu tím, že skutečně onemocní, mohou:

  • vystavit riziku onemocnění ostatní,
  • vystavit sami sebe riziku závažných komplikací způsobených onemocněním.
How vaccines work
1. Antigen 2. Protilátky 3. Imunitní reakce

Vakcíny na bázi proteinů

Vakcíny na bázi proteinů obsahují malé fragmenty proteinů viru nebo bakterie, které imunitní systém rozpozná jako cizorodé.

Patří mezi ně zavedené vakcíny, jako jsou vakcíny proti chřipce, tetanu a černému kašli.

Tyto vakcíny často obsahují proteiny nacházející se na povrchu viru. Tyto proteiny viru umožňují navázat se na lidskou buňku a nakazit ji. Ve vakcíně však tyto laboratorně vytvořené proteiny pouze stimulují imunitní systém a infekci ani onemocnění nezpůsobí.

Vakcíny na bázi proteinů často obsahují látky zvané adjuvans, které posilují reakci imunitního systému na vakcínu a zvyšují úroveň ochrany.

Vakcíny na bázi proteinů se používají již mnoho let.

Evropská unie nedávno schválila nové vakcíny na bázi proteinů, včetně vakcíny proti COVID-19.

mRNA vakcíny a vakcíny na bázi virového vektoru

mRNA vakcíny a vakcíny na bázi virového vektoru obsahují namísto proteinů instrukce, podle kterých lidské buňky vytvářejí antigenní protein. Tyto instrukce mohou mít jednu z těchto dvou podob:

  • molekula zvaná mediátorová ribonukleová kyselina neboli mRNA,
  • genetické informace obsažené v neškodném „vektoru“ neboli přenašeči viru, který byl upraven tak, aby nemohl způsobit onemocnění.

Po podání mRNA vakcíny nebo vakcíny na bázi virového vektoru některé buňky očkované osoby instrukce „přečtou“. Tyto buňky následně po krátkou dobu vytvářejí antigenní protein a poté mRNA nebo neškodný virus odbourají.

Imunitní systém rozpozná antigenní protein vyprodukovaný vlastními buňkami těla jako cizorodý, aktivuje imunitní buňky a vytváří protilátky.

Výzkum na vývoji mRNA vakcín a vakcín na bázi virového vektoru probíhá již desítky let, přičemž ve druhém desetiletí 21. století došlo k významnému pokroku.

Na začátku pandemie COVID-19 v roce 2020 byly do tohoto výzkumu investovány další finanční prostředky a prvními čtyřmi vakcínami proti COVID-19 schválenými v EU byly mRNA vakcíny a vakcíny na bázi virového vektoru.

Více informací o těchto vakcínách a o tom, jak je EU schválila, naleznete pod odkazem vakcíny proti COVID-19.

Vakcíny proti COVID-19

Více informací o fungování vakcín proti onemocnění COVID-19, jejich vývoji a schvalování a o tom, jak je monitorována jejich bezpečnost.

Složky vakcíny

Vakcíny obsahují složky na podporu imunitní reakce a zachování stability svého obsahu.

Page last updated 6 Dub 2022