Vakcíny proti COVID-19

Evropská unie odpovídá za zajištění toho, aby se bezpečné a účinné vakcíny proti COVID-19 dostaly v EU/EHP k veřejnosti. Evropská komise registruje vakcíny proti COVID-19 po jejich vyhodnocení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a po konzultaci s členskými státy EU. První vakcíny byly podány na konci roku 2020.

Jak vakcíny proti COVID-19 působí

Vakcíny proti COVID-19 zabraňují propuknutí onemocnění COVID-19 tím, že vyvolávají imunitní reakci.

Většina vakcín proti COVID-19 vyvolá tyto imunitní reakce reakcí na nepatrný fragment viru SARS-CoV-2, což je virus, který onemocnění COVID-19 způsobuje.

Pokud je osoba, která byla očkována vakcínou proti COVID-19, později infikována virem, imunitní systém ho rozpozná.

Vzhledem k tomu, že imunitní systém této osoby je již připraven virus napadnout, je schopen ji před onemocněním COVID-19 ochránit.

Další informace na téma Jak vakcíny účinkují.

Vývoj a schvalování vakcín proti COVID-19

Při vývoji vakcín proti COVID-19 je třeba splnit stejné právní požadavky na kvalitu, bezpečnost a účinnost jako u všech ostatních vakcín.

Stejně jako v případě všech ostatních vakcín se u vakcín proti COVID-19 nejprve provádí testování v laboratoři, včetně testů na zvířatech, a poté na lidských dobrovolnících.

Před tím, než mohou být vakcíny proti COVID-19 uvedeny na trh a uvolněny k použití, je na základě stejně přísných norem jako u všech ostatních vakcín vyhodnotí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Další informace o Schvalování vakcín v Evropské unii.

Odlišnost u vakcín proti COVID-19 spočívá v tom, že jejich vývoj a schválení probíhají mnohem rychleji, a to v rámci reakce na ohrožení veřejného zdraví způsobeného koronavirem.

Agentura EMA provádí hodnocení vysoce kvalitních žádostí o registraci od společností vyvíjejících vakcíny proti COVID-19 v co nejkratší době, přičemž zajišťuje, aby její rozhodnutí zůstala podložená. Dosahuje toho takto:

  • poskytuje pokyny, které mají společnosti vyvíjející vakcíny proti COVID-19 připravit na podání žádosti o jejich schválení,
  • používá rychlé přezkumné postupy,
  • vyhodnocuje klíčové údaje o vakcínách proti COVID-19, jakmile jsou k dispozici.

 

Sledování bezpečnosti a účinnosti vakcín proti COVID-19

EU sleduje bezpečnost a účinnost vakcín proti COVID-19 průběžně.

Agentura EMA sleduje nežádoucí účinky těchto vakcín stejně jako u všech vakcín.

Souběžně s tím Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) intenzivně monitoruje účinnost vakcín proti COVID-19.

EU to umožňuje rychle identifikovat a vyhodnotit nové informace o přínosech a bezpečnosti vakcín proti COVID-19. Tím se zajistí, že veškerá možná rizika budou odhalena a řešena co nejdříve: viz Sledování bezpečnosti vakcín a hlášení nežádoucích účinků.

Vakcíny registrované k použití v Evropské unii

Související obsah

Covid-19

Klíčová fakta o onemocnění covid-19, příznacích, komplikacích, dlouhodobé formě tohoto onemocnění, šíření a rizikových faktorech

Page last updated 24 Lis 2022