Полиомиелит

Информационна листовка

Какво представлява полиомиелитът?

Полиомиелитът е вирусно заболяване, което засяга централната нервна система. В миналото това е била основната причина за смърт, остра парализа и продължителни увреждания.

През 1988 г. Световната здравна организация прие резолюция с цел унищожаване на полиомиелита. Мащабните програми за ваксинация отбелязаха успех за премахването на дивата форма на полиовируса от повечето области на света и сега продължават усилията за спиране на предаването на полиомиелит, което все още се случва в няколко страни.

Ваксинацията е от решаващо значение в борбата с полиомиелита, а целта е това заболяване да изчезне напълно.

Image of woman with fever

Какви са симптомите на полиомиелит?

Последиците от полиовирусната инфекция може да варират от инфекция без симптоми до парализа и смърт.

 • Около 70 % от заразените с полиомиелит нямат симптоми.
 • Около 25 % изпитват само леки симптоми (напр. повишена температура, главоболие, повръщане и диария).
 • Парализа се наблюдава при по-малко от 1 % от всички инфекции и може да доведе до трайна инвалидизация и смърт. Започва се със симптоми на менингит, последвани от силна мускулна болка и загуба на усещане и движение в различни области на тялото. След ден-два настъпва слабост и парализа. Всяка комбинация от крайници може да бъде засегната, въпреки че най-засегнати са долните крайници.
Image of man in wheelchair

Какви са усложненията при полиомиелита?

При 5 до15 % от случаите с парализа настъпва смърт, тъй като дихателните мускули са обездвижени, а две трети от пациентите изпитват постоянна слабост. В редки случаи полиовирусът може да причини възпаление на мозъка.

Как се разпространява полиомиелитът?

Полиомиелитът е силно зарàзен и се предава лесно от човек на човек. Вирусът се предава чрез замърсени ръце, прибори, храна и вода с фекални материали от заразѐн човек, както и чрез капчици или аерозоли от гърлото на заразения човек.

Кой е изложен на риск от заразяване с полиомиелит?

Всички неваксинирани лица могат да бъдат заразени с полиовирус. Бебетата на възраст под шест месеца може да получат известна защита от имунитета, който се предава от майката. Децата на възраст под пет години обаче са изложени на най-висок риск от заразяване.

Факторите, които допринасят за разпространението на полиомиелита, включват:

 • висока плътност на населението;
 • лоша инфраструктура на здравното обслужване;
 • лоши хигиенни условия;
 • висока честота на заболяванията, които причиняват диария;
 • нисък обхват на имунизацията срещу полиомиелит.

Каква е превенцията срещу полиомиелит?

Baby being vaccinated

Полиомиелитът не може да бъде излекуван. Заболяването може да се предотврати само чрез имунизация. Имунитет се постига след ваксинация или след заразяване с вируса.

Към момента има два вида ваксини: инактивирана полиовирусна ваксина (IPV) и жива атенюирана перорална полиовирусна ваксина (OPV). И двете са високоефективни срещу полиовирусa.

Въпреки че ваксината OPV не се използва в ЕС, тя все още се използва в определени страни, където има случаи на предаване на дивата форма на полиовируса с цел овладяване на огнищата. OPV е безопасна, ефективна и спира разпространението на полиомиелита.

В редки случаи, и само сред общности с ниско имунизационно покритие, обаче живият отслабен вирус в OPV може да циркулира в общността за продължителен период от време и да мутира във форма, която причинява парализа. Това не означава, че отново се е появил див полиовирус. Поради това тече кампания за прекратяване на употребата на този вид ваксина в световен мащаб възможно най-скоро след унищожаване на дивия полиомиелит.

Имунизацията с IPV срещу полиомиелит е част от рутинните програми за детска имунизация в държавите—членки на ЕС. Ваксината IPV може да се прилага самостоятелно или в комбинация с други ваксини (напр. за дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит B и Haemophilus influenzae тип b).

Предаването на полиомиелит може също да бъде намалено чрез:

 • осигуряване на чиста вода;
 • подобряване на хигиенните практики;
 • подобрени санитарни условия.

Как се лекува полиомиелитът?

Няма налично конкретно лечение при остър полиомиелит и случаите се овладяват чрез лечение на симптомите. Причинената от полиомиелит парализа не може да се излекува, лечението може само да подобри подвижността.

Page last updated 3 Окт. 2022