Полиомиелит

Информационна листовка

What is polio? 

Poliomyelitis is a viral disease that affects the central nervous system. Historically, it has been a major cause of death, acute paralysis and lifelong disabilities. 

In 1988, a resolution was passed by the World Health Assembly to eradicate polio. Large-scale vaccination programmes have succeeded in eliminating wild polio from most areas of the world, and efforts are ongoing to stop the polio transmission that still occurs in a few remaining countries.   

Vaccination is crucial in the fight against polio, and the aim is to achieve a polio-free world.

At a glance: Polio in Europe 

 • Viral infection that mainly affects the nervous system
 • Polio spreads easily though the air and through contact with contaminated surfaces
 • Before the introduction of mass vaccination, polio was a leading cause of paralysis and death in children
 • Europe was declared polio free in 2002 thanks to the success of vaccination programmes
 • Vaccination can prevent polio and the complications it can cause 

Find out more about polio vaccines in your country.

Image of woman with fever

Какви са симптомите на полиомиелит?

Последиците от полиовирусната инфекция може да варират от инфекция без симптоми до парализа и смърт.

 • Около 70 % от заразените с полиомиелит нямат симптоми.
 • Около 25 % изпитват само леки симптоми (напр. повишена температура, главоболие, повръщане и диария).
 • Парализа се наблюдава при по-малко от 1 % от всички инфекции и може да доведе до трайна инвалидизация и смърт. Започва се със симптоми на менингит, последвани от силна мускулна болка и загуба на усещане и движение в различни области на тялото. След ден-два настъпва слабост и парализа. Всяка комбинация от крайници може да бъде засегната, въпреки че най-засегнати са долните крайници.
Image of man in wheelchair

Какви са усложненията при полиомиелита?

При 5 до15 % от случаите с парализа настъпва смърт, тъй като дихателните мускули са обездвижени, а две трети от пациентите изпитват постоянна слабост. В редки случаи полиовирусът може да причини възпаление на мозъка.

Как се разпространява полиомиелитът?

Полиомиелитът е силно зарàзен и се предава лесно от човек на човек. Вирусът се предава чрез замърсени ръце, прибори, храна и вода с фекални материали от заразѐн човек, както и чрез капчици или аерозоли от гърлото на заразения човек.

Кой е изложен на риск от заразяване с полиомиелит?

Всички неваксинирани лица могат да бъдат заразени с полиовирус. Бебетата на възраст под шест месеца може да получат известна защита от имунитета, който се предава от майката. Децата на възраст под пет години обаче са изложени на най-висок риск от заразяване.

Факторите, които допринасят за разпространението на полиомиелита, включват:

 • висока плътност на населението;
 • лоша инфраструктура на здравното обслужване;
 • лоши хигиенни условия;
 • висока честота на заболяванията, които причиняват диария;
 • нисък обхват на имунизацията срещу полиомиелит.

Каква е превенцията срещу полиомиелит?

Baby being vaccinated

Полиомиелитът не може да бъде излекуван. Заболяването може да се предотврати само чрез имунизация. Имунитет се постига след ваксинация или след заразяване с вируса.

Към момента има два вида ваксини: инактивирана полиовирусна ваксина (IPV) и жива атенюирана перорална полиовирусна ваксина (OPV). И двете са високоефективни срещу полиовирусa.

Въпреки че ваксината OPV не се използва в ЕС, тя все още се използва в определени страни, където има случаи на предаване на дивата форма на полиовируса с цел овладяване на огнищата. OPV е безопасна, ефективна и спира разпространението на полиомиелита.

В редки случаи, и само сред общности с ниско имунизационно покритие, обаче живият отслабен вирус в OPV може да циркулира в общността за продължителен период от време и да мутира във форма, която причинява парализа. Това не означава, че отново се е появил див полиовирус. Поради това тече кампания за прекратяване на употребата на този вид ваксина в световен мащаб възможно най-скоро след унищожаване на дивия полиомиелит.

Имунизацията с IPV срещу полиомиелит е част от рутинните програми за детска имунизация в държавите—членки на ЕС. Ваксината IPV може да се прилага самостоятелно или в комбинация с други ваксини (напр. за дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит B и Haemophilus influenzae тип b).

Предаването на полиомиелит може също да бъде намалено чрез:

 • осигуряване на чиста вода;
 • подобряване на хигиенните практики;
 • подобрени санитарни условия.

Как се лекува полиомиелитът?

Няма налично конкретно лечение при остър полиомиелит и случаите се овладяват чрез лечение на симптомите. Причинената от полиомиелит парализа не може да се излекува, лечението може само да подобри подвижността.

Page last updated 3 Окт. 2022