Ваксини срещу COVID-19

ЕС е поел отговорността да гарантира, че обществеността в ЕС/ЕИП има достъп до безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19. Европейската комисия одобрява ваксини срещу COVID-19 след оценяването им от Европейската агенция по лекарствата (EMA) и след консултация с държавите — членки на ЕС. Първите ваксини бяха поставени в края на 2020 г.

Как действат ваксините срещу COVID-19

Ваксините срещу COVID-19 предотвратяват COVID-19, като предизвикват имунна реакция.

Повечето ваксини срещу COVID-19 предизвикат имунни реакции срещу малка част от SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 е вирусът, който причинява COVID-19.

Ако лицето, на което е поставена ваксина срещу COVID-19, впоследствие се зарази от вируса, имунната му система го разпознава.

Тъй като вече е готова да атакува вируса, имунната система е способна да осигури защита срещу болестта COVID-19.

За повече информация вж. Как действат ваксините.

Разработване и одобряване на ваксини срещу COVID-19

Ваксините срещу COVID-19 се разработват съгласно същите правни изисквания за качество, безопасност и ефикасност, както всички останали ваксини.

Както при всички ваксини, действието на ваксините срещу COVID-19 се изследва първо лабораторно, включително върху животни, а след това върху хора доброволци.

Преди да бъдат пуснати в употреба, ваксините срещу COVID-19 се оценяват от Европейската агенция по лекарствата (EMA) въз основа на същите високи стандарти както всички останали ваксини. Повече подробности прочетете в „Одобряване на ваксините в Европейския съюз“

Различното в случая с ваксините срещу COVID-19 е, че тяхното разработване и потенциално одобрение се осъществяват при много по-ускорени темпове като реакция на извънредната ситуация с общественото здраве, причинена от вируса.

EMA оценява във възможно най-кратък срок заявления с високо качество на данните от фирми, разработващи ваксини срещу COVID-19, като същевременно гарантира, че решенията ѝ са обосновани. Тя прави това, като:

  • съставя указания в помощ на разработващите ваксини срещу COVID-19, за да се подготвят за подаване на заявления за разрешение за употреба;
  • прилага бързи процедури за преглед;
  • оценява важна информация за ваксините срещу COVID-19 при всяка нейна поява.

 

Проследяване на безопасността и ефективността на ваксините срещу COVID-19

ЕС непрекъснато проследява безопасността и ефективността на ваксините срещу COVID-19.

Както при всички ваксини, EMA проследява нежеланите им реакции.

Успоредно с EMA, Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) интензивно проследява ефективността на ваксините срещу COVID-19.

Благодарение на това EMA може своевременно да идентифицира и оценява новополучена информация за ползите и безопасността на ваксините срещу COVID-19. Това ще гарантира, че всички възможни рискове се откриват и управляват възможно най-бързо: вижте Наблюдение на безопасността на ваксините и докладване на нежеланите реакции.

Ваксини, разрешени за употреба в Европейския съюз

Свързани теми

COVID-19

Основни факти за COVID-19, симптоми, усложнения, дълъг COVID-19, начин на разпространение и рискови фактори.

Page last updated 24 Ноем. 2022