Európsky informačný portál o očkovaní (EVIP) je webová stránka EÚ, ktorá poskytuje presné, objektívne a aktuálne dôkazy o očkovacích látkach a očkovaní vo všeobecnosti. Ďalšie informácie

There are currently no items to display
Toto video je k dispozícii v 24 jazykoch EÚ. Zapnite si titulky vo svojom jazyku. Type of content